İslam-Kitabxanasıİslam-Kitabxanası

Azan vaxtları
Saytda axtar
Saytın menyusu
Kitabxana əxlaq
Zərif nöqtələr [5]
Böyük rəhbər ayətullah Xameneinin həyatından əhvalatlar [16]
Həyat dərsi [5]
İslam dünyagörüşü - Cəmiyyət və tarix [16]
İnsan və mənəviyyat [10]
İmam Hüseynin (ə) əxlaqi görüşləri [0]
Xəbərdarlıq [3]
“Miratur-rəşad” (hidayət güzgüsü) [15]
İslamda ailə 2 [16]
İslamda ailə 1 [16]
Fəsad sərçeşməsi (Şeytan tələsi) [6]
İslamda Əxlaq 2 [20]
İslamda Əxlaq 1 [26]
İmam Sadiqin (ə) bəyani ilə yaranışın sirləri [8]
Siddiqeyi-Tahirə (ə) 2 [13]
Siddiqeyi-Tahirə (ə) 1 [12]
Ailə səadətinə necə nail olaq? [18]
Kumeyl duasının şərhi 2 [13]
Kumeyl duasının şərhi 1 [12]
Minacatın əzəməti [13]
Ey ata, ey ana, biz müttəhimik [5]
Qadın - Fatimə Fatimədir [14]
Nəsihətlər [26]
İslam dünyagörüşü - Əbədi həyat [5]
Din təlimləri 2-ci cild (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik) [30]
Din təlimləri 1-ci cild (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik) [31]
İslam dünyagörüşü - İnsan Quranda [5]
İnsanı tanımaq [21]
Axirət azuqəsi 2-ci cild (Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri) [24]
Axirət azuqəsi 1-ci cild (Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri) [19]
Ariflərdən [9]
İslam dunyagörüşü İnsan və iman [6]
Əxlaqi və psixoloji çatışmazlıqların araşdırılması [19]
İslam və qərb mədəniyyəti [15]
Əbədi öyüd (ikinci cild) [22]
Əbədi öyüd (birinci cild) [23]
İlahi nəsihətlər [15]
Gəncliyin yeddi səması (zəruri dini biliklər) [9]
İslamda nümunəvi qadınlar – Fatimə (ə) [149]
Günahşünaslıq [19]
Nəfsin saflaşdırılması [24]
İslamda qəhrəman qadınlar [20]
Kəramət sahibləri [13]
Kamil insan [30]
Şəhadət yatağında Mövlanın (ə) öyüdü [17]
Rəbbin dərgahında [22]
İmam Hüseynin (ə) əxlaqi görüşləri [11]
İbrət güzgüsü [14]
İmam Zamanla görüşənlər [15]
Allaha doğru [33]
Allahın elçisi [20]
Sadiq yol axtaranlar üçün imam Sadiqin (ə) nəsihətləri [29]
Məhəbbət iksiri [26]
Hicab [14]
Kaş valideynlərim biləydi! [14]
Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı [14]
Nəfsi saflaşdırmadan qabaq özünütanıma [4]
Övsafül-Əşraf [7]
Gənc ailələr üçün göstərişlər [6]
Əxlaq elmində 50 dərs [51]
İslamda övlad [1]
Islamda evlənmə və ailə hüququ-2 [11]
Islamda evlənmə və ailə hüququ-1 [13]
Bizim sorgumuz
Ramazan ayında oruc tutmusuzmu?
Total of answers: 1940
Saytın menyusu
Şərhlər: 14
Rəsmlər: 618
Əxlaq: 1118
Müxtəlif: 481
Etiqat, Tarix, Fəlsəfə: 1448
Quran, Hədis, İslam təlimləri, Fiqh: 1131
Statistika

Burda olanlar 1
Qonaqlar 1
İstifadəçilər 0
Son qeydiyyatçılar
 • Kamran
 • Seref
 • Foilimnuy
 • Karasevstist
 • Xalid11
 • semi_84
 • farid777
 • Allah___dogru
 • Alishka1111
 • narmin93
 • Main » Articles » Namaz » Namaz

  Camaat namazının fəzilət və savabı
  4-CÜ HİSSƏ
  DUALAR
  GÜNDƏLİK NAMAZLARIN MÜŞTƏRƏK TƏQİBATI

  Mərhum Şeyx Tusinin "Misbah" kitabında və sair kitablarda deyilir: Hər namazın salamından sonra üç dəfə "Allahu əkbər" de, hər dəfəsində də əllərini qulaqlarının bərabərinə qədər qaldır, sonra isə bu duanı oxu:
  La ilahə illəllahu ilahən vahidən və nəhnu ləhu muslimun, la ilahə illəllahu və la nəbudu illa iyyah, muxlisinə ləhuddinə və ləv kərihəl-muşrikun, la ilahə illəllahu rəbbuna və rəbbu abainəl-əvvəlin, la ilahə illəllahu vəhdəhu vəhdəhu vəhdəh, əncəzə vədəhu və nəsərə əbdəhu və əəzzə cundəh, və həzəməl-əhzabə vəhdəh, fələhul-mulku və ləhul-həmd, yuhyi və yumitu və yumitu və yuhyi, və huvə həyyun la yəmutu biyədihil-xəyr, və huvə əla kulli şəyin qədir. (Sonra de:) Əstəğfirullahəlləzi la ilahə illa huvəl-həyyul-qəyyumu və ətubu iləyh. (Sonra de:) Əllahumməhdini min indik, və əfiz ələyyə min fəzlik, vənşur ələyyə min rəhmətik, və ənzil ələyyə min bərəkatik. Subhanəkə la ilahə illa ənt, iğfir li zunubi kulləha cəmia, fəinnəhu la yəğfiruz-zunubə kulləha cəmiən illa ənt. Əllahummə inni əsəlukə min kulli xəyrin əhatə bihi ilmuk, və əuzu bikə min kulli şərrin əhatə bihi ilmuk. Əllahummə inni əsəlukə afiyətəkə fi umuri kulliha, və əuzu bikə min xizyid-dunya və əzabil-axirəh, və əuzu bivəchikəl-kərimi və izzətikəlləti la turam, və qudrətikəlləti la yəmtəniu minha şəy, min şərrid-dunya vəl-axirəh, və min şərril-əvcai kulliha və min şərri kulli dabbətin əntə axizun binasiyətiha, innə Rəbbi əla siratin mustəqim, və la həvlə və la quvvətə illa billahil-əliyyil-əzim, təvəkkəltu ələl-həyyil-ləzi la yəmut, vəl-həmdu lillahilləzi ləm yəttəxiz vələdən və ləm yəkun ləhu şərikun fil-mulk, və ləm yəkun ləhu vəliyyun minəz-zulli və kəbbirhu təkbira. (Sonra Həzrəti Zəhra (əleyha salam)-ın zikrini deyib, yerindən hərəkət etməmiş on dəfə de:) Əşhədu ən la ilahə illəllah, vəhdəhu la şərikə ləh, ilahən vahidən əhədən fərdən səməda, ləm yəttəxiz sahibətən və la vələda.
  Sonra "Həmda" surəsini, "Ayətəl-kürsi"ni, "Şəhidəllah" ayəsini. ("Ali-İmran" surəsinin 18-ci ayəsi), "Qulillahummə malikəl-mulk" ayəsini. ("Ali-İmran" surəsinin 26-cı ayəsi) oxu, sonra de:) İlahi hazihi səlati səlləytuha la lihacətin minkə iləyha, və la rəğbətin minkə fiha, illa təzimən və taətən və icabətən ləkə ila ma əmərtəni bih. İlahi in kanə fiha xələlun əv nəqsun min rukuiha əv sucudiha fəla tuaxizni və təfəzzəl ələyyə bil-qəbuli vəl-ğufran.
  Şeyx Kəfəmi buyurmuşdur ki, hər namazdan sonra de:

  Rəziytu billahi rəbbən və bil-islami dinən və biMuhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi nəbiyyən və biƏliyyin imamən və bil-Həsəni vəl-Husəyni və Əliyyin və Muhəmmədin və Cəfərin və Musa və Əliyyin və Muhəmmədin və Əliyyin vəl-Həsəni vəl-Xələfis-Salihi ələyhimus-səlam, əimmətən və sadətən və qadətən bihim ətəvəlla və min ədaihim ətəbərrəu. (sonra üç dəfə de:) Əllahummə inni əsəlukəl-əfvə vəl-afiyətə vəl-muafatə fid-dunya vəl-axirəh.


  SÜBH NAMAZININ TƏQİBATI

  Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd, vəhdini liməxtulifə fihi minəl-həqqi biiznik, innəkə təhdi mən təşau ila siratin mustəqim. (sonra on dəfə de:) Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd, əl-əvsiyair-razinəl-mərziyyin, biəfzəli sələvatikə və barik ələyhim biəfzəli bərəkatik, vəs-səlamu ələyhim və əla ərvahihim və əcsadihim, və rəhmətullahi və bərəkatuh. Əllahummə əhyini əla ma əhyəytə ələyhi Əliyyəbnə Əbi Talibin və əmitni əla ma matə ələyhi Əliyyubnu Əbi Talib. (sonra yüz dəfə de:) Əstəğfirullahə və ətubu iləyh. (yüz dəfə de:) Əsəlullahəl-afiyəh. (yüz dəfə de:) Əstəciru billahi minən-nar. (yüz dəfə de:) Və əsəluhul-cənnəh. (yüz dəfə de:) Əsəlullahəl-hurəl-iyn. (yüz dəfə de:) La ilahə illəllahul-məlikul-həqqul-mubin. (yüz dəfə təvhid kəlməsini və yüz dəfə bunu de:) Səlləllahu əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd. (yüz dəfə de:) Subhanəllahi vəlhəmdu lillahi və la ilahə illəllahu vəllahu əkbər, və la həvlə və la quvvətə illa billahil-əliyyil-əzim. (sonra de:) Əsbəhtul-lahummə mutəsimən bizimamikəl-məniil-ləzi la yutavəlu və la yuhavəlu min şərri kulli ğaşimin və tariqin min sairi mən xələqtə və ma xələqtə min xəlqikəs-samiti vən-natiqi fi cunnətin min kulli mfin bilibasin sabiğətin vəlai Əhli bəyti Nəbiyyikə muhtəcibən min kulli qasidin li ila əziyyətin bicidarin həsin, əl-ixlasi fil-itirafi bihəqqihim vət-təməssuki bihəblihim, muqinən ənnəl-həqqə ləhum və məəhum və fihim və bihim uvali mən valəv və ucanibu mən canəbu, fəəiznillahummə bihim min şərri kulli ma əttəqih, ya əzimu həcəztul-əadiyə ənni bibədiis-səmavati vəl-ərz, inna cəəlna min bəyni əydihim səddən və min xəlfihim səddən fəəğşəynahum fəhum la yubsirun.


  ZÖHR NAMAZININ TƏQİBATI

  La ilahə illəllahul-əzimul-həlim, la ilahə illəllahu Rəbbul-ərşil-kərim, əlhəmdu lillahi Rəbbil-aləmin. Əllahummə inni əsəlukə mucibati rəhmətik, və əzaimə məğfirətik, vəl-ğənimətə min kulli birr, vəs-səlamətə min kulli ism. Əllahummə la tədə li zənbən illa ğəfərtəh, və la həmmən illa fərrəctəh, və la suqmən illa şəfəytəh, və la əybən illa sətərtəh, və la rizqən illa bəsəttəh, və la xəvfən illa aməntəh, və la suən illa sərəftəh, və la hacətən hiyə ləkə rizən və liyə fiha səlahun illa qəzəytəha, ya ərhəmər-rahimin, aminə rəbbəl-aləmin. (sonra on dəfə de:) Billahitəsəmtu və billahi əsiqu və ələllahi təvəkkəlt. Əllahummə in əzumət zunubi fəəntə əzəm, və in kəburə təfriti fəəntə əkbər, və in damə buxli fəəntə əcvəd. (sonra de:) Əllahumməğfir li əzimə zunubi biəzimi əfvik, və kəsirə təfriti bizahiri kərəmik, vəqmə buxli bifəzli cudik. Əllahummə ma bina min nimətin fəmink, la ilahə illa ənt, əstəğfirukə və ətubu iləyk.


  ƏSR NAMAZININ TƏQİBATI

  Əstəğfirullahəlləzi la ilahə illa hu, əl-həyyul-qəyyum, ərrəhmanur-rəhim, zul-cəlali vəl-ikram, və əsəluhu ən yətubə ələyyə təvbətə əbdin zəlil, xaziin fəqir, baisin miskin, mustəkinin mustəcir, la yəmliku linəfsihi nəfən və la zərrən və la məvtən və la həyatən və la nuşura. Əllahummə inni əuzu bikə min nəfsin la təşbə, və min qəlbin la yəxşə, və min ilmin la yənfə, və min səlatin la turfə, və min duain la yusmə. Əllahummə inni əsəlukəl-yusrə bədəl-usr, vəl-fərəcə bədəl-kərb, vər-rəxaə bədəş-şiddəh. Əllahummə ma bina min nimətin fəmink, la ilahə illa ənt, əstəğfirukə və ətubu iləyk.


  MƏĞRİB (ŞAM) NAMAZININ TƏQİBATI
  Həzrəti Zəhra (əleyha salam)-ın zikrindən sonra de: İnnəllahə və məlaikətəhu yusəllunə ələn-Nəbiyy, ya əyyuhəlləzinə am səllu ələyhi və səllimu təslima. Əllahummə səlli əla Muhəmmədininnəbiyy, və əla zurriyyətihi və əla Əhli-bəytih. (sonra yeddi dəfə de:) Bismillahir-rəhmanir-rəhim, və la həvlə və la quvvətə illa billahil-əliyyil-əzim. (üç dəfə de:) Əl-həmdu lillahilləzi yəfəlu ma yəşa, və la yəfəlu ma yəşau ğəyruh. (sonra de:) Subhanəkə la ilahə illa ənt, iğfir li zunubi kulləha cəmia, fəinnəhu la yəğfiruz-zunubə kulləha cəmiən illa ənt.
  (Nafiləni qılıb qurtarandan sonra on dəfə de:) Ma şaəllahu la quvvətə illa billah, əstəğfirullah. (sonra de:) Əllahummə inni əsəlukə mucibati rəhmətik, və əzaimə məğfirətik, vən-nəcatə minən-nari və min kulli bəliyyəh, vəl-fəvzə bil-cənnəti vər-rizvani fi daris-səlami və civarə Nəbiyyikə Muhəmmədin ələyhi və alihis-səlam. Əllahummə ma bina min nimətin fəmink, la ilahə illa ənt, əstəğfirukə və ətubu iləyk.
  Məğrib və işa namazları arasında "Ğüfeylə" namazı qılınır. Onun birinci rəkətində Həmddən sonra aşağıdakı ayə oxunur: Və zənnuni iz zəhəbə muğazibən fəzənnə ən lən nəqdirə ələyh, fda fiz-zulumati ən la ilahə illa ənt, subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin, fəstəcəbna ləhu və nəccəynahu minəl-ğəmmi və kəzalikə nuncil-muminin. İkinci rəkətində isə Həmddən sonra aşağıdakı ayə oxunur: Və indəhu məfatihul-ğəybi la yələmuha illa hu, və yələmu ma fil-bərri vəl-bəhri və ma təsqutu min vərəqətin illa yələmuha, və la həbbətin fi zulumatil-ərzi və la rətbin və la yabisin illa fi kitabin mubin. Qunutda isə bu dua oxunur: Əllahummə inni əsəlukə biməfatihil-ğəybil-ləti la yələmuha illa ənt, ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali-Muhəmməd, və ən təfələ bi kəza və kəza. ("kəza və kəza" kəlmələrinin yerinə öz istək və hacətlərini diləyib sonra bu duanı oxuyursan:) Əllahummə əntə vəliyyu niməti vəl-qadiru əla təlibəti, tələmu hacəti fəəsəlukə bihəqqi Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd, ələyhi və ələyhimus-səlam, ləmma fəzəytəha li

  Rəvayət olunmuşdur ki, hər kəs bu namazı qılsa və öz hacətlərini diləsə, Allah ona, istədiyi şeyləri əta edəcəkdir.


  İŞA NAMAZININ TƏQİBATI
  Əllahummə innəhu ləysə li ilmun biməvzii rizqi, və innəma ətlubuhu bixətəratin təxturu əla qəlbi, fəəculu fi tələbihil-buldan, fəənə fima ənə talibun kəl-həyran, la ədri əfi səhlin huvə əm fi cəbəl, əm fi ərzin əm fi səma, əm fi bərrin əm fi bəhr, və əla yədəy mən və min qibəli mən, və qəd əlimtu ənnə ilməhu indəkə və əsbabəhu biyədik, və əntəlləzi təqsimuhu bilutfikə və tusəbbibuhu birəhmətik. Əllahummə fəsəlli əla Muhəmmədin və alih, vəcəl ya Rəbbi rizqəkə li vasiən və mətləbəhu səhla, və məxəzəhu qəriba, və la tuənnini bitələbi ma ləm tuqəddir li fihi rizqa, fəinnəkə ğəniyyun ən əzabi və ənə fəqirun ila rəhmətik, fəsəlli əla Muhəmmədin və alih, və cud əla əbdikə bifəzlik, innəkə zu fəzlin əzim.
  Müəllif deyir: Bu dua "ruzi istəmə" dualarındandır. Həmçinin müstəhəbdir ki, işa namazından sonra yeddi dəfə "İnna ənzəlnah" surəsi oxunsun. İşanın nafiləsi iki rəkət vüteyrə namzıdır ki, oturan halda qılınır. Həmçinin işa namazından sonra Qurandan yüz ayə oxumaq müstəhəbdir.
  Category: Namaz | Added by: Islam_Kitabxanasi (2013-01-28)
  Views: 1586 | Rating: 2.3/3
  Total comments: 0
  Only registered users can add comments.
  [ Registration | Login ]

  Quranda axtar
  Quran,Hədis,İslam təlimləri, Fiqh
  Quran
  İstifadəçi girişi
  Login:
  Password:
  Kitabxana əxlaq
  Etiqat, Tarix, Fəlsəfə, Dini yaradıcılıq
  Dost saytlar
 • İslamQadını
 • Günahkar-Bəndə
 • Kitablar yüklə
 • Bölmələr
  Tarix [535]
  Etiqat [869]
  Fəlsəfə [4]
  Dini yaradıcılıq [40]
  Bölmələr
  Quran [585]
  Hədis [253]
  İslam təlimləri [24]
  Fiqh [219]
  Azan vaxtları [1]
  Dua [26]
  Din [13]
  Namaz [10]
  Kateqoriyalar
  Namaz [10]
  Rəsmlərimiz
  Copyright MyCorp © 2021