İslam-Kitabxanasıİslam-Kitabxanası

Azan vaxtları
Saytda axtar
Saytın menyusu
Kitabxana əxlaq
Zərif nöqtələr [5]
Böyük rəhbər ayətullah Xameneinin həyatından əhvalatlar [16]
Həyat dərsi [5]
İslam dünyagörüşü - Cəmiyyət və tarix [16]
İnsan və mənəviyyat [10]
İmam Hüseynin (ə) əxlaqi görüşləri [0]
Xəbərdarlıq [3]
“Miratur-rəşad” (hidayət güzgüsü) [15]
İslamda ailə 2 [16]
İslamda ailə 1 [16]
Fəsad sərçeşməsi (Şeytan tələsi) [6]
İslamda Əxlaq 2 [20]
İslamda Əxlaq 1 [26]
İmam Sadiqin (ə) bəyani ilə yaranışın sirləri [8]
Siddiqeyi-Tahirə (ə) 2 [13]
Siddiqeyi-Tahirə (ə) 1 [12]
Ailə səadətinə necə nail olaq? [18]
Kumeyl duasının şərhi 2 [13]
Kumeyl duasının şərhi 1 [12]
Minacatın əzəməti [13]
Ey ata, ey ana, biz müttəhimik [5]
Qadın - Fatimə Fatimədir [14]
Nəsihətlər [26]
İslam dünyagörüşü - Əbədi həyat [5]
Din təlimləri 2-ci cild (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik) [30]
Din təlimləri 1-ci cild (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik) [31]
İslam dünyagörüşü - İnsan Quranda [5]
İnsanı tanımaq [21]
Axirət azuqəsi 2-ci cild (Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri) [24]
Axirət azuqəsi 1-ci cild (Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri) [19]
Ariflərdən [9]
İslam dunyagörüşü İnsan və iman [6]
Əxlaqi və psixoloji çatışmazlıqların araşdırılması [19]
İslam və qərb mədəniyyəti [15]
Əbədi öyüd (ikinci cild) [22]
Əbədi öyüd (birinci cild) [23]
İlahi nəsihətlər [15]
Gəncliyin yeddi səması (zəruri dini biliklər) [9]
İslamda nümunəvi qadınlar – Fatimə (ə) [149]
Günahşünaslıq [19]
Nəfsin saflaşdırılması [24]
İslamda qəhrəman qadınlar [20]
Kəramət sahibləri [13]
Kamil insan [30]
Şəhadət yatağında Mövlanın (ə) öyüdü [17]
Rəbbin dərgahında [22]
İmam Hüseynin (ə) əxlaqi görüşləri [11]
İbrət güzgüsü [14]
İmam Zamanla görüşənlər [15]
Allaha doğru [33]
Allahın elçisi [20]
Sadiq yol axtaranlar üçün imam Sadiqin (ə) nəsihətləri [29]
Məhəbbət iksiri [26]
Hicab [14]
Kaş valideynlərim biləydi! [14]
Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı [14]
Nəfsi saflaşdırmadan qabaq özünütanıma [4]
Övsafül-Əşraf [7]
Gənc ailələr üçün göstərişlər [6]
Əxlaq elmində 50 dərs [51]
İslamda övlad [1]
Islamda evlənmə və ailə hüququ-2 [11]
Islamda evlənmə və ailə hüququ-1 [13]
Bizim sorgumuz
Ramazan ayında oruc tutmusuzmu?
Total of answers: 1986
Saytın menyusu
Şərhlər: 14
Rəsmlər: 618
Əxlaq: 1118
Müxtəlif: 481
Etiqat, Tarix, Fəlsəfə: 1448
Quran, Hədis, İslam təlimləri, Fiqh: 1131
Statistika

Burda olanlar 1
Qonaqlar 1
İstifadəçilər 0
Son qeydiyyatçılar
 • Aliakber313
 • Salman-m
 • Taha
 • gunay
 • Dark
 • Emilaliyev
 • Zuzu
 • Kamran
 • Seref
 • Foilimnuy
 • Main » 2011 » August » 26 » Kitabın adı: Çərəkə
  5:54 AM
  Kitabın adı: Çərəkə
  Şəban ayının duası
  Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd.Şəcərətin nubuvvə, və məvziir risalə, və muxtələfil məlaikə, və mədinil ilmi, və əhli beytil vəhyi. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Əl fulkil cariə fil lucəcil ğamirə yəmənu mən rəkibəha və yəğrəqu mən tərəkəha əl mutəqəddimu ləhum mariqun vəl mutəəxxiru ənhum zahiqun vəllazimu ləhum la hiqun. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Əlkəhfil həsin vəl ğiyasil muztərril mustəkin və məlcəil haribin və ismətil mutəsimin. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Səlatən kəsirətən təkunu ləhum rizən və li həqqi Muhəmmədin və ali Muhəmməd ədaən və qəzaən bi həvli minkə və quvvətin ya rəbbəl almin.Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd əttəyyibinəl əbraril əxyaril ləzinə əvcəbətə huquqəhum və fərəztə taətəhum və vilayətəhum. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd vəmur qəlbi bi taətikə və la tuxzini bi məsiyətikə vərzuqni bi muvasatə mən qəttərtə ələyhi min rizqikə bima vəssətə ələyyə min fəzlikə və nəşərtə ələyyə min ədlikə və əhyəytəni təhtə zillikə. Və haza şəhru nəbiyyikə səyyidi rusulikə şəbanal ləzi həfəftəhu minkə birrəhməti vərrizvanil ləzi kanə rəsulul lahi səllallahu ələyhi və alihi yədəbu fi siyamihi və qiyamihi fi ləyalihi və əyyamihi buxuən ləkə fi ikramihi və izamihi ila məhəlli himamihi. Əllahummə fə əinna ələl istinani bi sunnətihi fihi və nəyliş şəfaəti lədəyhi. Əllahummə vəcəlhu li şəfiən muşəffəən və təriqən iləykə məhyəən vəcəlni ləhu muttəbiən hətta əlqakə yəuməl qiyaməti ənni raziyən və ən zunubi ğaziyən qəd əvcəbtə li minkər rəhmətə vər rizvanə və ənzəltəni darəl qərari və məhəlləl əxyari.
  Mübarək ramazan ayının ümumi duası
  Ya Əliyyu ya Əzimu ya Ğəfuru ya Rəhim, əntər rəbbul əzimulləzi ləysə kəmislihi şəy, və huvəs səmiul bəsir, və haza şəhrun əzzəmtəhu və kərrəmtəhu,və şərrəftəhu və fəzzəltəhu ələş şuhur. Və huvəş şəhrulləzi fərəztə siyaməhu ələyy, və huvə şəhru rəməzanəlləzi ənzəltə fihil Quran, hudən linnasi və bəyyinatin minəl huda vəl furqan, və cəəltə fihi ləylətəl qədr, və cəəltəha xəyrən min əlfi şəhr, fə ya zəlmənni və la yumənnu ələykə munnə ələyyə bifəkakirəqəbəti minən nar, fimən təmunnu ələyhi və ədxilnil cənnəh, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin.
  Əllahummə ədxil əla əhlil quburis surur. Əllahummə əğni kullə fəqir. Əllahummə əşbi kullə cayi. Əllahumməksu kullə uryan.
  Əllahumməqzi dəynə kulli mədin. Əllahummə fərric ən kulli məkrub. Əllahummə ruddə kullə ğərib. Əllahummə fukkə kullə əsir. Əllahummə əslih kullə fasidin min umuril muslimin. Əllahumməşfi kullə məriz. Əllahummə suddə fəqrəna biğinak.
  Əllahummə ğəyyir suə halina bihusni halik. Əllahumməqzi ənnəd dəyn. Və əğnina minəl fəqr. İnnəkə əla kulli şəyin qədir.
  Mübarək ramazan ayının gündəlik duaları
  1-ci günün duası
  Əllahumməcəl siyami fihi siyaməssaimin, və qiyami fiyhi qiyaməl qaimin, və nəbbihni fihi ən novmətil ğafilin, və həb li curmi fiyhi ya ilahəl aləmin, vəfu ənni ya afiyən ənil mucrimin.
  2-ci günün duası
  Əllahummə qərribni fiyhi ila mərzatik, və cənnibni fiyhi min səxtikə və nəqimatik, və vəffiqni fiyhi liqira-əti ayatik, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin.
  3-cü günün duası
  Əllahummərzuqni fiyhizzihnə vəttənbih, və baidni fiyhi minəssəfahəti vəttəmviyh, vəcəl li nəsibən mən kulli xəyrin tunzilu fiyhi, bi cudikə ya əcvədəl əcvədin.
  4-cü günün duası
  Əllahummə qəvvini fiyhi əla iqaməti əmrik və əziqni fiyhi həlavətə zikrik və əvzin fiyhi li ədai şukrikə bi kərəmik. Vəhfəzni fiyhi bi hifzikə və sitrik. Ya əbsərənnazirin.
  5-ci günün duası
  Əllahumməcəlni fiyhi minəl mustəğ firin. Vəcəlni fiyhi min ibadikəssalihinəl qanitin, vəcəlni fiyhi min ovliyaikəl muqərrəbin, bi rəfətikə ya ərhəmərrahimin.
  6-cı günün duası
  Əllahummə la təxzulni fiyhi bi təərruzi məsiyətik, və la təzribni bi siyati nəqimətik və zəhzihni fiyhi min mucibati səxətik, bi mənnikə və əyadiyik, ya muntəha rəğbətirrağibin.
  7-ci günün duası
  Əllahummə əinni fiyhi əla siyamihi və qiyamih, və cənnibni fiyhi min həfəvatihi və asamih, vərzuqni fiyhi zikrəkə bi dəvamih. Bi tovfiqikə ya hadiyəl muzillin.
  8-ci günün duası
  Əllahummərzuqni fiyhi rəhmətəl əytami və itaməttəam, və ifşaəs salam və suhbətəl kiram, bi tovlikə, ya məlcəəl amilin.
  9-cu günün duası
  Əllahumməcəl li fiyhi nəsibən min rəhmətikəl vəsiə, vəhdini fihi libərahinikəssatiəh. Və xuz bi nasiyəti ila mərzatikəl camiəh, bi həbbətikə ya əmələl muştaqin.
  10-cu günün duası
  Əllahumməcəl fiyhi minəl mutəvəkkilinə ələyk, vəcəlni fiyhi minəl faizinə lədəyk, vəcəlni fiyhi minəl muqərrəbinə iləyk. Bi ihsanikə, ya ğayətət talibin.
  11-ci günün duası
  Əllahummə həbbib iləyyə fiyhil ihsan, və kərrih iləyyə fiyhil fusuqə vəl isyan, və hərrim ələyyə fiyhis səxətə vənniyran, bi ovnikə ya ğiyasəl mustəğisin.
  12-ci günün duası
  Əllahummə zəyyinni fiyhi bissətri vəl ifaf, vəsturni fiyhi bi libasil qunui vəl kəfaf, vəhmilni fiyhi ələl ədli vəl insaf, və aminni fiyhi min kulli ma əxafu bi ismətikə ya ismətəl xaifin.
  13-cü günün duası
  Əllahummə təhhirni fiyhi minəddənəsi vəl əqzar, və səbbirni fiyhi əla kainatil əqdari, və vəffiqni fiyhi littuqa və suhbətil əbrar, bi ovnikə ya qurrətə əynil məsakin.
  14-cü günün duası
  Əllahummə la tuaxizni fiyhi bil əsərati və əqilni fiyhi minəl xətaya vəl həfəvat, və la təcəlni fiyhi ğərəzən lil bəlaya vəl afat. Bi izzətikə ya izzəl muslimin.
  15-ci günün duası
  Əllahummərzuqni fiyhi taətəl xaşiin, vəşrəh fiyhi sədri bi inabətil muxbitin, bi əmanikə ya əmanəl xaifin.
  16-cı günün duası
  Əllahummə vəffiqni fiyhi li muvafiqətil əbrar, və cənnibni fiyhi murafəqətəl əşrar, və əvini fiyhi bi rəhmətikə ila daril qərar, bi iləhiyyətikəya ilahəl aləmin.
  17-ci günün duası
  Əllahumməhdini fiyhi li salihil əmal,vəqzi li fiyhil həvaicə vəl amal, ya mən la yəhtacu iləttəfsiri vəssual, ya alimən bima fi suduril aləmin. Səlli əla Muhəmmədin və alihittahirin.
  18-ci günün duası
  Əllahummə nəbbihni fiyhi li bərəkati əsharih,və nəvvir fiyhi qəlbi,bi ziyai ənvarihi və xuz bi kulli əzai iləttibai asarih, bi nurikə ya munəvvirə qulubil arifin
  19-cu günün duası
  Əllahummə vəffir fiyhi həzzi min bərəkatih, və səhhil səbili ila xəyratih, və la təhrimni qəbulə həsənatih, ya hadiyən iləl həqqil mubin.
  20-ci günün duası
  Əllahumməftəh li fiyhi əbvabəl cinan, və əğliq ənni fiyhi əbvabənniyran, və vəffiqni fiyh li tilavətil Quran. Ya munziləssəkinəti fi qulubil muminin.
  21-ci günün duası
  Əllahumməcəl fiyhi ila mərzatikə dəlilə, və la təcəl lişşəytani fiyhi ələyyə səbila, vəcəlil cənnətə li mənzilən və məqila, ya qaziyə həvaicittalibin.
  22-ci günün duası
  Əllahummə li fiyhi əbvabi fəzlik, və ənzil ələyyə fiyhi bərəkatik, və vəffiqni fihi limucibati mərzatik, və əskinni fiyhi buhbuhati cənnatik, ya mucibə dəvatil muztərrin.
  23-cü günün duası
  Əllahumməğsilni fiyhi minəzzunubi, və təhhirni fiyhi mənil uyub, vəmtəhin qəlbi fihi bitəqvəl qulub, ya muqiyəl əsəratil muznibin
  24-cü günün duası
  Əllahummə inni əsəlukə fiyhi ma yurzik, və əsəlukəttovfiqə fiyhi li ən utiəkə və la əsiyək yacəvadəssailin.
  25-ci günün duası
  Əllahumməcəlni fiyhi muhibbən liəvliyaik,və muadiyən li ədaik, mustənnən bi sunnəti xatəmi ənbiyaik, ya asimə qulubinnəbiyyi.
  26-cı günün duası
  Əllahumməcəl səyi fiyhim məşkura, və zənbi fiyhim məğfura,və əməli fiyhim məqbula, və əybi fiyhim məstura, ya əsməəssamiin.
  27-ci günün duası
  Əllahummərzuqni fiyhim fəzlə leylətil qədr, və səyyir umuri fiyhim minəl usri iləl yusr, vəqbəl məaziyri, və huttə ənnizzənbə vəl vizr, ya rəufən bi ibadihissalihin.
  28-ci günün duası
  Əllahummə vəffiq həzzi fiyhi minəl nəvafil, və əkrimni , fiyhi bi ihzaril məsail, və qərrib fiyhi vəsiləti iləykə min bəynil vəsail, ya mən la yəşğəluhu ilhahul mulihhin.
  29-cu günün duası
  Əllahummə ğəşşini fiyhi birrəhməh, vərzuqni fiyhittovfiqə vəl isməh, və təhhir qəlbi min ğəyahibit tuhəməh, yarəhimən bi ibadihil muminin.
  30-cu günün duası
  Əllahumməcəl siyami fiyhi bişşukri vəl qəbul, əla ma tərzahu və yərzahur Rəsul, muhkəmətun furuuhu bil usul, bi həqqi səyyidina Muhəmmədin və alihittahirin, vəlhəmdu lillahi Rəbbil aləmin.
  İftar duası
  «Əllahummə ləkə sumtu və əla rizqikə əftərtu və ələykə təvəkkəltu».
  Novruz bayramının (ilin təhvil olması) duası
  Bismillahir rəhmanir rəmim
  Ya muqəllibəl qulubi vəl əbsar. Ya mudəbbirəl ləyli vən nəhar. Ya muhəvviləl həvli vəl əhval. Həvvil haləna ila əhsənil hal.
  Fərəc duası
  Əllahummə kullivəliyyikəl huccət ibnil həsən, sələvatukə ələyhi və əla abaih, fi hazihissaəti və fi kullissaəh, vəliyyən və hafizən və qaidən və nasira və dəlilən və əyna, hətta tuskinəhu ərzəkə təvlən (təvən) və tuməttiəhu fi ha təvila. Və həb ləna rəfətəhu və əşrikna fi dəəvətih,və səlli ələyhi və əccil fərəcəhu vəcəlna musəlliminə li əmrih.
  Əhd duası
  İmam Cəfər Sadiq (ə) dan nəql olunub ki, buyurur: «Hər kəs bu «Əhd duasını» qırx gün oxuyarsa, bizim Qaimimiz (Həzrəti Mehdi (ə)-ın) köməkçilərindən olar. O həzrətin zuhurundan qabaq vəfat edərsə, Allah taala onu həzrət Mehdi (ə)-ın xidmətində olmaq üçün qəbirdən xaric edər. Həmçinin Allah taala bu duanın hər bir kəlməsi müqabilində ona min savab kəramət edib, onun min günahını bağışlayar».
  «Əhd duası» belədir:
  «Əllahummə Rəbbən nuril əzim. Və Rəbbəl kursiyyir rəfi. Və Rəbbəl bəhril məscur. Və munzilət təvrativəl incili vəz zəbur. Və munzilən Quranil əzim. Və Rəbbəl məlaikətil muqərrəbin. Vəl ənbiyai vəl mursəlin. Əllahummə inni əsəlkə bivəchikəl kərim. Və binuri vəchikəl munir. Və mulkikəl qədim. Ya həyyu ya qəyyum. Əsəlukə bismikəl ləzi əşrəqət bihis səmavatu vəl ərəzun. Və bismikəl ləzi yəsləhu bihil əvvəlunə vəl axirun. Ya həyyən qəblə kulli həyyin və ya həyyən bədə kulli həyy. Və ya həyyən hinə la həyyə ya muhyiyəl məvta və mumitəl əhya. Ya həyyu la ilahə illa ənt. Əllahummə bəlliğ məvlanəl imaməl Məhdiyyəl hədiyyəl qaimə bi əmrik. Sələvatullahi ələyhim və əla abaihit tahirin. Ən cəmiil mumininə vəl muminət. Fi məşariqil ərzi və məğaribiha. Səhliha və cəbəliha. Bərriha və bəhriha. Və ənni və ən valideyyə minəs sələvati zinətə ərşillah və midadə kəlimatihi və ma əhsahu ilmuhu və əhatə bihi kitabuhu. Əllahummə inni ucəddidu ləhu fi səbihəti yəvmi haza və ma iştu min əyyami əhdən və əqdən və beyətən ləhu fi unuqi la əhulu ənha və la əzulu əbəda. Əllahumməcəlni min ənsarihi və əvanihi vəz zabbinə ənhu vəl musariinə ileyhi fi qəzai həvaicihi vəl mumtəsilinə liəvamirihi vəl muhaminə ənhu vəs sabiqinə ilə iradətihi vəl mustəşhədinə beynə yədəyh. Əllahummə in halə beyni və beynəhul məvtul ləzi cəəltəhu əla ibadikə hətmən məqziyyən fəxricni min qəbri mutəzirən kəfəni şahidən seyfi mucərrədən qənati muləbbiyən dəvətəd dai filhaziri vəl badi. Əllahummə ərinit tələtər rəşidətə vəl ğurrətəl həmidətə vəkhul naziri binəzrətin minni ileyhi vəəccil fərəcəhu və səhhil məxrəcəhu və əvsi mənhəcəhu vəsluk bi məhəccətəhu vəənfiz əmrəhu vəşdud əzrəhu vəmurillahummə bihi biladək. Və əhyi bihi ibadək. Fəinnəkə qultə və qəvlukəl həqq. Zəhərəl fəsadu fil bərri vəl bəhri bima kəsəbət əydin nas. Fəəzhirillahummə ləna vəliyyəkə vəbnə binti nəbiyyikəl musəmma bismi rəsulik. Hətta la yəzfərə bişeyin minəl batili illa məzzəqqəhu və yuhiqqəl həqqə və yuhəqqiqəhu vəcəlhullahummə məfzəən liməzlumi ibadikə və nasirənlimən la yəcidu ləhu nasirən ğeyrək. Və mucəddidən lima uttilə min əhkami kitabikə və muşəyyidən lima vərədə min əlami dinikə və sunəni nəbiyyik. (Səlləllahu əleyhi və alih.) Biruyətihi və mən təbiəhu əla dəvətih. Vərhəmistikanətəna bədəh. Əllahumməkşif hazihil ğummətə ən hazihil umməti bihuzurih. Vəəccil ləna zuhurəh. İnnəhum yərəvnəhu bəida. Və nərahu qəriba. Birəhmətikə ya ərhəmər rahimin.
  Sonra üç dəfə əlini sağ buduna vurub hər dəfə bu sözləri de:
  Əl əcəl, əl əcəl ya Məvlayə ya Sahibəz zəman.»
  Category: Çərəkə | Views: 2556 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Rating: 4.0/1
  Total comments: 0
  Only registered users can add comments.
  [ Registration | Login ]

  Quranda axtar
  Quran,Hədis,İslam təlimləri, Fiqh
  Quran
  İstifadəçi girişi
  Login:
  Password:
  Kitabxana əxlaq
  Etiqat, Tarix, Fəlsəfə, Dini yaradıcılıq
  Dost saytlar
 • İslamQadını
 • Günahkar-Bəndə
 • Kitablar yüklə
 • Bölmələr
  Tarix [535]
  Etiqat [869]
  Fəlsəfə [4]
  Dini yaradıcılıq [40]
  Bölmələr
  Quran [585]
  Hədis [253]
  İslam təlimləri [24]
  Fiqh [219]
  Azan vaxtları [1]
  Dua [26]
  Din [13]
  Namaz [10]
  Kateqoriyalar
  Mərsiyələr [22]
  Dini suаllаrа cаvаblаr [26]
  Şübhə doğuran Suallar [10]
  Məsəllər [5]
  200 Sual-cavab [4]
  170 Sual-cavab [11]
  Gənclər üçün 100 dərs [14]
  İctimai-siyasi mütaliələrin əsasları 1-ci cild [15]
  İctimai-siyasi mütaliələrin əsasları 2-ci cild [21]
  Fətullaçılıq [7]
  Çərəkə [8]
  İmam Xomeyninin arifanə şerlərindən tərcümələr [4]
  Əbədi səadət yolu [10]
  28 sual-cavab [3]
  Nəhcül-Bəlağə hekayətləri (140 hekayət) [18]
  İrаn İslаm Rеspublikаsinin Prеzidеnti cәnаb Dоktоr Әhmәdinәjаdin Аbş Prеzidеnti Cоrc Buşа mәktubu [1]
  İslam şəriətində sağlamlıq və uzunömürlülük [17]
  Fatiməyi-Zəhra (s) zikrinin və salavatın savabı [13]
  Sual və cavab [5]
  Xurafat [8]
  Kitab linkləri [258]
  Rəsmlərimiz
  Copyright MyCorp © 2022