İslam-Kitabxanasıİslam-Kitabxanası

Azan vaxtları
Saytda axtar
Saytın menyusu
Kitabxana əxlaq
Zərif nöqtələr [5]
Böyük rəhbər ayətullah Xameneinin həyatından əhvalatlar [16]
Həyat dərsi [5]
İslam dünyagörüşü - Cəmiyyət və tarix [16]
İnsan və mənəviyyat [10]
İmam Hüseynin (ə) əxlaqi görüşləri [0]
Xəbərdarlıq [3]
“Miratur-rəşad” (hidayət güzgüsü) [15]
İslamda ailə 2 [16]
İslamda ailə 1 [16]
Fəsad sərçeşməsi (Şeytan tələsi) [6]
İslamda Əxlaq 2 [20]
İslamda Əxlaq 1 [26]
İmam Sadiqin (ə) bəyani ilə yaranışın sirləri [8]
Siddiqeyi-Tahirə (ə) 2 [13]
Siddiqeyi-Tahirə (ə) 1 [12]
Ailə səadətinə necə nail olaq? [18]
Kumeyl duasının şərhi 2 [13]
Kumeyl duasının şərhi 1 [12]
Minacatın əzəməti [13]
Ey ata, ey ana, biz müttəhimik [5]
Qadın - Fatimə Fatimədir [14]
Nəsihətlər [26]
İslam dünyagörüşü - Əbədi həyat [5]
Din təlimləri 2-ci cild (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik) [30]
Din təlimləri 1-ci cild (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik) [31]
İslam dünyagörüşü - İnsan Quranda [5]
İnsanı tanımaq [21]
Axirət azuqəsi 2-ci cild (Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri) [24]
Axirət azuqəsi 1-ci cild (Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri) [19]
Ariflərdən [9]
İslam dunyagörüşü İnsan və iman [6]
Əxlaqi və psixoloji çatışmazlıqların araşdırılması [19]
İslam və qərb mədəniyyəti [15]
Əbədi öyüd (ikinci cild) [22]
Əbədi öyüd (birinci cild) [23]
İlahi nəsihətlər [15]
Gəncliyin yeddi səması (zəruri dini biliklər) [9]
İslamda nümunəvi qadınlar – Fatimə (ə) [149]
Günahşünaslıq [19]
Nəfsin saflaşdırılması [24]
İslamda qəhrəman qadınlar [20]
Kəramət sahibləri [13]
Kamil insan [30]
Şəhadət yatağında Mövlanın (ə) öyüdü [17]
Rəbbin dərgahında [22]
İmam Hüseynin (ə) əxlaqi görüşləri [11]
İbrət güzgüsü [14]
İmam Zamanla görüşənlər [15]
Allaha doğru [33]
Allahın elçisi [20]
Sadiq yol axtaranlar üçün imam Sadiqin (ə) nəsihətləri [29]
Məhəbbət iksiri [26]
Hicab [14]
Kaş valideynlərim biləydi! [14]
Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı [14]
Nəfsi saflaşdırmadan qabaq özünütanıma [4]
Övsafül-Əşraf [7]
Gənc ailələr üçün göstərişlər [6]
Əxlaq elmində 50 dərs [51]
İslamda övlad [1]
Islamda evlənmə və ailə hüququ-2 [11]
Islamda evlənmə və ailə hüququ-1 [13]
Bizim sorgumuz
Ramazan ayında oruc tutmusuzmu?
Total of answers: 2064
Saytın menyusu
Şərhlər: 14
Rəsmlər: 618
Əxlaq: 1118
Müxtəlif: 481
Etiqat, Tarix, Fəlsəfə: 1448
Quran, Hədis, İslam təlimləri, Fiqh: 1131
Statistika

Burda olanlar 2
Qonaqlar 2
İstifadəçilər 0
Son qeydiyyatçılar
 • proaga
 • xNota
 • Hamidofh20
 • Katusumi
 • Vefa
 • Saday
 • Muhammed
 • Ferec313
 • Araz
 • Sebine
 • Main » Files » Etiqat » Məkkeyi-Mükərrəmə, Mədineyi-Münəvvərə və Həcc ziyarəti

  Məkkeyi-Mükərrəmə, Mədineyi-Münəvvərə və Həcc ziyarəti
  2012-02-06, 7:29 AM
  YEDDİNCİ FƏSİL
  ZİYARƏTNAMƏLƏR
  DAXİL OLMAQ İCAZƏSİ
  "Allahummə inni qəd vəqəftu əla babin min əbvabi buyuti Nəbiyyikə sələvatukə əleyhi və alihi. Və qəd mənətənnasə ən yədxulu illa bi iznihi, fəqultə: "Ya əyyuhəl-ləzinə amənu la tədxulu buyutən-nəbiyyi illa ən yuzənə ləkum.”
  Allahummə inni ətəqidu hurmətə sahibi hazəl-məşhədiş-şərifi fi ğəybətihi, kəma ətəqiduha fi həzrətihi. Və ələmu ənnə Rəsuləkə və xuləfaəkə ələyhimus-səlamu əhyaun indəkə yurzəqun. Yərovnə məqami və yəsməunə kəlami və yəruddunə səlami. Və ənnəkə həcəbtə ən səmi kəlaməhum. Və fətəhtə babə fəhmi biləzizi munacatihim. Və inni əstəzinukə ya Rəbbi əvvəla. Və əstəzinu Rəsuləkə, səlləllahu ələyhi və alihi saniya. Və əstəzinu xuləfaəkəl-məfruzə ələyyə taətuhum vəl-məlaikətəl-muvvəkəlinə bihazihil-buqətil-mubarəkəti salisən: Əədxulu ya Rəsuləllah, əədxulu ya Xuləfaəllah. Əədxulu ya məlaikətəllah-əl-muqərrəbinəl-muqiminə fi hazəl-məşhəd. Fəzin li ya Movlayə, fid-duxuli əfzələ ma əzintə li-əhədin min ovliyaikə. Fəin ləm əkun əhlən lizalikə, fə əntə əhlun lizalik.”
  HƏZRƏT RƏSULİ-ƏKRƏM (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-İN ZİYARƏTİ
  "Əssəlamu ələykə ya Rəsuləllah. Əssəlamu ələykə ya Nəbiyyəllah. Əssəlamu ələykə ya Muhəmmədəbnə Əbdillah. Əssəlamu ələykə ya Xatəmən-Nəbiyyin. Əşhədu ənnəkə qəd bəlləğtər-risalətə. Və əqəmtəs-səlatə və atəytəz-zəkatə, və əmərtə bil-məruf. Və nəhəytə ənil-münkər. Və əbədtəllahə muxlisən hətta ətakəl-yəqin. Fəsələvatullahi ələykə və rəhmətuhu və əla əhli bəytikət-tahirin.
  Əşhədu ən la ilahə illəllah, vəhdəhu la şərikə ləhu. Və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və Rəsuluh. Və əşhədu ənnəkə Rəsulullahi və ənnəkə Muhəmədubnu Əbdillah. Və əşhədu ənnəkə qəd bəlləğtə risalətə Rəbbikə və nəsəhtə liummətikə bil-hikməti vəl-məvizətil-həsənəh, Və cahədtə fi səbilillahi və əbədtəllahə hətta ətakəl-yəqin. Və əddəytəl-ləzi ələykə minəl-həqq. Və ənnəkə qəd rəuftə bil-muminin.
  Və ğəluztə ələl-kafirin. Fəbəlləğəllahu
  MƏDİNEYİ-MÜNƏVVƏRƏDƏ HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRİN HƏRƏMİ
  bikə əfzələ şərəfi məhəllil-mukərrəmin. Əlhəmdu lillahil-ləzistənqəzəna bikə minəş-şirki vəz-zəlaləti.
  Allahummə fəcəl səlavatikə və səlavati məlaikətikəl-müqərrəbinə və ənbiyaikəl mursəlin, və ibadikəs-salihin. Və əhlis-səmavati-vəl-ərəzinə, və mən səbbəhə ləkə, ya Rəbbəl-aləmin, minəl-əvvəlinə vəl-axirinə, əla Muhəmmədin əbdikə və Rəsulikə və Nəbiyyikə və əminikə və nəciyyikə və həbibikə və səfiyyikə və xassətikə və səfvətikə və xiyərətikə min xəlqik.
  Allahummətihid-dərəcətər-rəfiətə. Və atihil-vəsilətə minəl-cənnəti. Vəb-əshu məqamən məhmudən yəğbituhu-bihi əvvəlunə vəl-axirun. Allahummə innəkə qultə: "Və ləv ənnəhum iz zələmu ənfusəhum caukə fəstəğfərullahə vəstəğfərə ləhumur-Rəsul, ləvəcədullahə təvvabən rəhima.” Və inni ətəytukə mustəğfirən taibən min zunubi. Və inni ətəvəccəhu bikə iləllahi Rəbbi və Rəbbikə liyəğfirə li zunubi.”
  (Oxuyub qurtardıqdan sonra öz hacətini Allahdan istəsin, inşallah ki, mətləbinə çatar.)
  FATİMEYİ ZƏHRA (əleyha salam)-IN ZİYARƏTİ
  "Əssəlamu ələyki ya bintə Rəsulillah. Əssəlamu ələyki ya bintə Xəlilillah. Əssəlamu ələyki ya bintə Nəbiyyillah. Əssəlamu ələyki ya bintə həbibillah. Əssəlamu ələyki ya bintə əfiyyillah. Əssəlamu ələyki ya bintə Əminillah. Əssəlamu ələykə ya bintə xəyri xəlqillah. Əssəlamu ələyki ya bintə əfzəli ənbiyaillahi və rusulihi və məlaikətihi. Əssəlamu ələyki ya bintə xəyril-bəriyyəh. Əssəlamu ələyki ya səyyidətə nisail aləmin. Əssəlamu ələyki ya zovcətə Vəliyyilah, və xəyril-xəlqi bədə Rəsullillah. Əssəlamu ələyki ya umməl-Həsəni vəl-Huseyn, səyyidəy şəbabi əhlil-cənnəh. Əssəlamu ələyki əyyətuhəş-şəhidətus-siddiqəh. Əssəlamu ələyki əyyətuhəl-huriyyətul-insaniyyəh. Əssəlamu ələyki ya Fatimətu bintə Rəsulillah. Əssəlamu ələyki və əla bəliki və bəniki və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  Səlləllahu ələyki və əla ruhiki və bədəniki. Əşhədu ənnəki məzəyti əla bəyyinətin min Rəbbik, və ənnə mən sərrəki fəqəd sərrə Rəsuləllahi və mən cəfaki, fəqəd cəfa Rəsuləllah. Və mən qətəəki, fəqəd qətəə Rəsuləllah. Liənnəki bəzətun minhu və ruhuhulləti bəynə cənbəyhi. Kəma qalə ələyhi əfzəlu salamillahi və əfzəlu sələvatihi.
  Uşhidullahə və Rəsuləhu ənni razin əmmən rəziyti ənhu, saxitun əmmən səxitti ələyhi, mutəbərriun mimmən təbərrəti minhu, muvalin limən valəyti, muadin limən adəyti. Mubğizun limən əbğəzti, muhibbun limən əhbəbti. Və kəfa billahi şəhidən və həsibən və caziyən və musiba.”
  ƏİMMEYİ-BƏQİ ZİYARƏTİ
  "Əssəlamu ələykum əimmətəl-huda. Əssəlamu ələykum əhlət-təqva. Əssəlamu ələykum əyyuhəl hucəcu əla əhlid-dünya. Əssəlamu ələykum əyyhəl-quvvamu fil-bəriyyəti bil-qisti. Əssəlamu ələykum əhləs-səfvəti. Əssəlamu ələykum alə Rəsulillah. Əssəlamu ələykum əhlən-nəcva. Əşhədu ənnəkum qəd bəlləğtum və nəsəhtum və səbərtum fi mərzatillah. Və kuzzibtum və usiə iləykum, fəğəfərtum. Və əşhədu ənnəkumul-əimətur-raşidunəl-muhtədun. Və ənnə taətəkum məfruzətun. Və ənnə qovləkumus-sidqu və ənnəkum dəəvtum fələm tucabu. Və əmərtum fələm tutau. Və ənnəkum dəaimud-dini və ərkanul-ərz. Ləm təzalu biəynillah. Yənsaxukum min əslabi kulli mutəhhərin. Və yənqulukum min ərhamil-mutəhhərati. Ləm tudənniskumul-cahiliyyətul-cəhlau. Və mən təşhək fikum fitənul-əhvai tibtum və tabə mənbətukum. Mənnə bikum ələyna dəyyanud-din. Fəcəələkum fi buyutin əzinəllahu ən turfəə və yuzkərə fihəsmuhu. Və cəələ səlatəna ələykum rəhmətən ləna və kəffarətən lizunubina, izixtarəkumullahu ləna, və təyyəbə xəlqəna bima mənnə ələyna min vilayətikum. Və kunna indəhu musəmminə biilmikum, mutərifinə bitəsdiqina iyyakum. Və haza məqamu mən əsrəfə və əxtəə vəstəkanə, və əqərrə bima cəna. Və rəca biməqamihil-xəlas. Və ən yəstənqizəhu bikum mustənqizəl-həlak minər-rəda. Fəkunu li şufəaə fəqəd vəfədtu iləykum iz rəğibə ənkum əhlud-dunya. Vəttəxəzu ayatillahi huzuva. Vəstəkbəru ənha. Ya mən huvə qaimun la yəshu, və daimun ya yəlhu, və muhitun bikulli şəyin ləkəl-mənnu bima vəffəqtəni, və ərrəftəni bima əqəmtəni ələyhi, iz səddə ənhu ibadukə və cəhilu mərifətəhu. Vəstəxəffu bihəqqihi və malu ila sivahu. Fəkanətil-minnətu minkə, minkə ələyyə məə əqvamin xəsəstəhum bima xəsəstəni bihi. Fələkəl-həmdu iz kuntu indəkə fi məqami haza məzkurən məktubən. Fəla təhrimni ma rəcəvtu, və la tuxəyyibni fima dəəvtu. Bihurməti Muhəmmədin və alihit-tahirin. Və səlləllahu əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd.
  İMAM HƏSƏN-MÜCTƏBA (əleyhissalam)-IN ZİYARƏTİ
  "Əssəlamu ələykə yəbnə Rəsulillah. Əssəlamu ələykə yənbə Nəbiyyillah. Əssəlamu ələykə yəbnə Əmiril-muminin. Əssəlamu ələykə yəbnə Fatimətəz-Zəhra. Əssəlamu ələykə yəbnə Xədicətəl Kubra. Əssəlamu ələykə ya həbibəllah. Əssəlamu ələykə ya Səfvətəllah. Əssəlamu ələykə ya əminəllah. Əssəlamu ələykə ya huccətəllah. Əssəlamu ələykə ya nurəllah. Əssəlamu ələykə ya siratəllah. Əssəlamu ələykə ya lisanə hikmətillah. Əssəlamu ələykə ya nasirə dinillah. Əssəlamu ələykə əyyuhəs-səyyiduz-zəkiyy. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-bərrut-təqiyy. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-Qaimul-əmin. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-alimu bittənzil. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-bahirul-xəfiyy. Əssəlamu ələykə əyyuhət-tahiruz-zəkiyy. Əssəlamu ələykə əyyuhəs-siddiquş-şəhid. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-həqqul-həqiq. Əssəlamu ələykə ya movlayə, ya Əba Muhəmmədinil-Həsən-ibni Əliyyin və rəhmətullahi və bərəkatuhu.”
  İMAM ZEYNƏL-ABİDİN (əleyhissalam)-IN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələykə ya Zəynəl-Abidin. Əssəlamu ələykə ya zeynəl-mutəhəccidin. Əssəlamu ələykə ya imaməl-muttəqin. Əssəlamu ələykə ya vəliyyəl-muslimin. Əssəlamu ələykə ya qurrətə əynin-nazirinəl-arifin. Əssəlamu ələykə ya vəsiyyəl-vəsiyyin. Əssəlamu ələykə ya xazinə vəsayəl-mursəlin. Əssəlamu ələykə ya zəvəl-mustəvhişin. Əssəlamu ələykə ya nurəl-müctəhidin. Əssəlamu ələykə ya siracəl-murtazin. Əssəlamu ələykə ya zəxirətəl-mutəəbbidin. Əssəlamu ələykə ya misbahəl-aləmin. Əssəlamu ələykə ya səfinətəl-ilm. Əssəlamu ələykə ya səkinətəl-hilm. Əssəlamu ələykə ya mizanəl-qisas. Əssəlamu ələykə ya səfinətəl-xəlas. Əssəlamu ələykə ya bəhrən-nəda. Əssəlamu ələykə ya bədrəd-duca. Əssəlamu ələykə ya əyyuhəs-sabirul-həkim. Əssəlamu ələykə ya rəisəl-bəkkain. Əssəlamu ələykə ya misbahəl-möminin. Əssəlamu ələykə ya Mövlayə ya Əba Muhəmməd. Əşhədu ənnəkə huccətullahi, vəbnu höccətihi və əbu höcəcihi vəbnu əminihi, vəbnu umənaihi. Və ənnəkə nasəhtə fi ibadəti Rəbbikə və sarətə fi mərzatihi, və xəyyəbtə ədaəhu və sərərtə ovliyaəhu. Əşhədu ənnəkə qəd əbədtəllahə həqqə ibadətihi vəttəqəytəhu həqqə tuqatihi və ətətəhu həqqə taətihi hətta ətakəl-yəqin. Fə ələykə ya Mövlayə, yəbnə Rəsulillah, əfəzəluttəhiyyəti. Vəssəlamu ələykə və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  İMAM MƏHƏMMƏD BAQİR (əleyhissalam)-IN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələykə əyyuhəl-Baqiru bi ilmillah. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-fasihu ən dinillah. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-mubəyyinu lihökmillah. Əssəlamu ələykə əyyuhəl qaimu bi qistillah. Əssəlamu ələykə əyyuhənnasihu liibadillah. Əssəlamu ələykə əyyuhəddai iləllah. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-həblul-mətin. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-fəzulul-lubin. Əssəlamu ələykə əyyuhənnurus-sate.
  Əssəlamu ələykə əyyuhəl-bədrullamiə. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-həqqul-bələc. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-siracul-əsrəc. Əssəlamu ələykə əyyuhənnəcmul-əzhər. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-kovkəbul-əbhər. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-munəzzəhu ənil-mözəlat. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-məsumu minəzzat. Əssəlamu ələykə əyyuhəz-zəkiyyu fil-həsəb. Əssəlamu ələykə əyyuhərrəfiu finnəsəb. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-qəsrul-məşid. Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi əla xəlqihi əcməin. Əşhədu ya Mövlayə, ənnəkə qəd sədətə bil-həqqi səda və bəqərtəl-ilmə bəqra və nəşərtəhu nəşra. Ləm təxuzkə fillahi lovmətə laimin. Və kuntə lidinillahi mukatima və qəzəytə ma kanə ələykə və əxrəctə ovliyaəkə min vilayəti ğəyrillahi ila vilayətillah. Və əmərtə bitaətillah. Və nəhəytə ən məsiyətillah, hətta qəbəzəkəllahu ila rizvanihi və zəhəbə bikə ila dari kəramətihi və ila məsakini əsfiyaihi və mucavərəti ovliyaihi. Əssəlamu ələykə və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  İMAM CƏFƏR SADİQ (əleyhissalam)-IN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələykə əyyuhəl-imamus-Sadiqu. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-vəsiyyunnatiq. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-faiqur-raiq. Əssəlamu ələykə əyyuhəs-sənamul-əzəm. Əssəlamu ələykə ya misbahəz-zulumat. Əssəlamu ələykə ya dafiəl-muzəlat. Əssəlamu ələykə ya miftahəl-xəyrat. Əssəlamu ələykə ya mədinəl-bərəkat. Əssəlamu ələykə ya sahibəl-hücəci vəd-dəlalat. Əssəlamu ələykə ya sahibəl-bərahinil-vazihat. Əssəlamu ələykə ya ya nasirə dinillah. Əssəlamu ələykə ya naşirə hukmillah. Əssəlamu ələykə ya kaşifəl-kürəbat. Əssəlamu ələykə ya əmidəs-sadiqin. Əssəlamu ələykə ya lisanənnatiqin. Əssəlamu ələykə ya xələfəl-xaifin. Əssəlamu ələykə ya zəiməs-sadiqinəs-salihin. Əssəlamu ələykə ya səyyidəl-muslimin. Əssəlamu ələykə ya hadiyəl-muzillin. Əssəlamu ələykə ya səkənətət-taiin. Əşhədu ənnə ya Movlayə, ənnəkə ələl-huda vəl-urvətul-vusqa və şəmsuz-zuha, və bəhrul-məda, və kəhful-vəra vəl-məsəlul-əla. Səlləllahu əla ruhikə və bədənikə. Vəssəlamu ələykə və ələl-Əbbasi əmmi Rəsulillah. Səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm. Və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  ABBAS İBNİ ƏBDÜL MÜTTƏLİBİN ZİYARƏTİ
  Əssələlamu ələykə ya səyyidəna, ya Əbbasu, ya əmmə Rəsulillah. Əssəlamu ələykə ya əmmə Nəbiyyillah. Əssəlamu ələykə ya əmmə Həbibillah. Əssəlamu ələykə ya əmməl-Mustafa. Əssəlamu ələykə ya səyyidənəl-imamul-Həsənul-Muctəba. Əssəlamu ələykə ya səyyidənəl-İmamul-Baqiru. Əssəlamu ələykə ya səyyidənəl-İmamu Cəfərus-Sadiqu. Əssəlamu ələykə ya ya Əhlə-bəytin-nubuvvəti və mədinər-risaləti. Rəziyəllahu ənkum və ərzakum əhsənərriza. Və cəələl-cənnətə məsvakum və məskənəkum və məhəlləkum və məvakum. Əssəlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  FATİMƏ BİNTİ ƏSƏDİN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu əla Fatimətə binti Əsədil-Haşimiyyəh. Əssəlamu ələyki əyyətuhəs-siddiqətul-mərziyyəh. Əssəlamu ələyki əyyətuhət-təqiyyətun-nəqiyyəh. Əssəlamu ələyki əyyətuhəl-kərimətur-rəziyyəh. Əssəlamu ələyki ya kafilətə Muhəmmədin Xatəmin-nəbiyyin. Əssəlamu ələyki ya validətə səyyidil-vəsiyyin. Əssəlamu ələyki ya mən zəhərət şəfəqətuha əla Rəsulillahi Xatəmin-nəbiyyin. Əssəlamu ələyki ya mən tərbiyətuha livəliyyillahil-əmin. Əssəlamu ələyki və əla ruhiki və bədənikit-tahiri. Əssəlamu ələyki və əla vələdiki və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRİN QIZLARININ ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələykə ya Rəsulə Rəbbil-aləmin. Əssəlamu ələykə ya səfvətə cəmiil-ənbiyai vəl-mürsəlin. Əssəlamu ələykə ya mənixtarəhullahu ələl-xəlqi əcməin və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  Əssəlamu əla bənatis-səyyidil-Mustəfa. Əssəlamu əla bənatin-nəbiyyil-müctəba. Əssəlamu əla bənati mənistəfahullahu fis-səmai və fəzzələhu əla cəmiil-bəriyyəti vəl-vəra. Əssəlamu əla zurriyyətis-səyyidil-cəmil min nəsli İsmail və sulaləti İbrahiməl-Xəlil. Əssəlamu əla bənatin-Nəbiyyir-rəsul. Əssəlamu əla əxəvati Fatimətəz-Zəhrail-bətul. Əssəlamu ələz-zurriyyətit-təyyibətit-tahirə vəl-itrətiz-zəkiyyətiz-zahirəh bənati Xatəmin-nəbiyyinə və səyyidil-ənbiyai vəl-mursəlin və xiyərəti rəsulillahi əcməin. Əssəlamu ələz-zurriyyətit-tahirətiz-zəkiyyəti vəl-itrətil-Mustəfəviyyəh. Əssəlamu əla Zəynəbə və Ummi Kulsumə və Ruqəyyətə. Əssəlamu ələş-şərifatil-əhsab, vət-tahiratil-ənsab. Əssəlamu əla bənatil-əbail-əazim və sulalətil-əcdadil-əkarimil-əfaxim Əbdil Müttəlib və Əbdi Mənaf və Haşim və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  PEYĞƏMBƏRİN HƏYAT YOLDAŞLARININ ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələykunnə ya zovcati Rəsulillah. Əssəlamu ələykunnə ya zovcati Nəbiyyillah, umməhatil-mumininə və rəhmətullahi və bərəkatuh. Allahummərzi ənhunnə vərfə dərəcətəhunnə və əkrim məqaməhunnə və əczil səvabəhunnə. Aminə, ya Rəbbəl-aləmin.
  CƏNAB ƏQİLİN ZİYARƏTİ
  (və cənab Abdullah, Cəfəri Təyyarın oğlu Həzrət Zeynəbin əri)
  Əssəlamu ələykə ya səyyidəna ya Əqiləbnə Əbitalib. Əssəlamu ələykə yəbnə əmmi Rəsulillah. Əssəlamu ələykə yəbnə əmmi Nəbiyyillah. Əssəlamu ələykə yəbnə əmmi Həbibillah. Əssəlamu ələykə yəbnə əmmil-Mustafa. Əssəlamu ələykə ya əxa Əliyyinil-Murtəza, Əssəlamu əla Əbdillahibni Cəfərinit-təyyar fil-cinan və əla mən həvləkuma min əshabi Rəsulillah. Rəziyəllahu-taala ənkum və ərzakum əhsənərriza və cəələl-cənnətə mənziləkum və məskənəkum və məhəlləkum və məvakum. Əssəlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRİN OĞLU İBRAHİMİN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu əla Rəsulillah. Əssəlamu əla Nəbiyyillah. Əssəlamu əla həbibillah. Əssəlamu əla səfiyyillah. Əssəlamu əla Nəciyyillah. Əssəlamu əla Muhəmmədibni Əbdillah, səyyidil-ənbiyai və xatəmil-mursəlin və xiyərətillahi min xəlqihi fi ərzihi və səmaihi. Əssəlamu əla cəmiil-ənbiyai və rusulihi. Əssəlamu ələş-şühədai vəs-suədai vəs-salihin. Əssəlamu ələykə və əla ibadillahissalihin. Əssəlamu ələykə əyyuhər-ruhuz-zəkiyyəh. Əssəlamu ələykə əyyuhən-nəfsul-şərifəh. Əssəlamu ələykə əyyuhəs-sulalətut-tahirəh. Əssəlamu ələykə əyyətuhən-nəsəmətuz-zakiyəh. Əssəlamu ələykə yəbnə xəyril-vəra. Əssəlamu ələykə yəbnən-nəbiyyil-muctəba. Əssəlamu ələykə yəbnəl-mubəsu ila kaffətil-vəra. Əssəlamu ələykə yəbnəl-bəşirin-nəzir. Əssəlamu ələykə yəbnəs-siracil-munir. Əssəlamu ələykə yəbnəl-muəyyədi bil-Quran. Əssəlamu ələykə yəbnəl-mursəli iləl-insi vəl-cann. Əssəlamu ələykə yəbnəs-sahibir-rayəti vəl-əlaməh. Əssəlamu ələykə yəbnəş-şəfii yovməl-qiyaməh. Əssəlamu ələykə yəbnə mən həbahullahu bil-kəraməh. Əssəlamu ələykə və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  Allahummə inni əsəlukə bi həqqi Muhəmmədin səfiyyikə və İbrahimə nəcmi nəbiyyik. Ən təcələ səyi bihim məşkura, və zənbi bihim məğfura, və həyati bihim səidəh, və aqibəti bihim həmidəh. Və həvaici bihim məqziyyəh, və əfali bihim mərziyyəh, və umuri bihim məsudəh, və şüuni bihim məhmudəh. Allahummə və əhsin liyət-tovfiqə və nəffis ənni kullə həmmin və ziq. Allahummə cənnibni iqabəkə vəmnəhni səvabəkə vəskinni cinanəkə vərzuqni rizvanəkə və əmanəkə və əşrik li fi salihi duai validəyyə və vuldi və cəmiəl-mumininə vəl-muminat, əl-əhyaə minhum vəl-əmvat. İnnəkə vəliyyul-baqiyatis-salihat. Aminə, Rəbbəl-aləmin.
  İMAM SADİQ (ƏLEYHİSSALAM)-IN OĞLU İSMAİLİN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu əla cəddikəl-Mustəfa. Əssəlamu əla əbikəl-Murtəzər-Riza. Əssəlamu ələs-səyyidəynil-Həsəni vəl-Huseyn. Əssəlamu əla Xədicətə Ümmil-mumininə Ümmi Səyyidəti-Nisail-aləmin. Əssəlamu əla Fatimətə Ummil-əimmətit-tahirin. Əssəlamu əla nufusil-faxirəh. Buhuri ülumiz-zaxirəh. Şüfəai fil-axirəh. Və ovliyai ində əvdirruhi iləl-izamin-nəxirəh. Əimmətil-xəlqi və vulatil-Həqq. Əssəlamu ələykə əyyuhəş-şəxsuş-şərif. İsmailubnu Movlana Cəfəribni Muhəmmədin Sadiqit-tahiril-kərim. Əşhədu ən la ilahə illəllah, və ənnə Muhəmmədən əbduhu və mustəfahu və ənnə Əliyyən vəliyyuhu və Muctəbahu, ənnəl-imamətə fi vuldihi ila yovmid-din. Nələmu zalikə ilməl-yəqin və nəhnu lizalikə mutəqidunə və fi nəsrihim muctəhidun.
  HƏLİMEYİ-SƏDİYYƏNİN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələyki ya ummə Rəsulillah. Əssəlamu ələyki ya ümmə Səfiyyillah. Əssəlamu ələyki ya ummə Həbibillah. Əssəlamu ələyki ya umməl-Mustəfa. Əssəlamu ələyki ya murziətə Rəsulillah. Əssəlamu ələyki ya Həlimətəs-Sədiyyə. Fə rəziyəllahu-Təala ənki və ərzaki və cəələl-cənnətə mənziləki və məvaki və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  PEYĞƏMBƏRİN BİBİLƏRİNİN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələykuma ya əmmətəy Rəsulillah. Əssəlamu ələykuma ya əmmətəy Həbibillah. Əssəlamu ələykuma ya əmmətəyil-Mustəfa rəziyəllahu-Təala ənkuma və cəələl-cənnətə mənziləkuma və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  HƏZRƏT ƏBÜLFƏZLİN ANASININ ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələyki ya zovcətə vəliyyillah. Əssəlamu ələyki ya zovcətə Əmiril-muminin. Əssəlamu ələyki ya Ümməl-bənin. Əssəlamu ələyki ya ümməl-Əbbas ibni Əmiril-mumininə Əliyyibni Əbi Talib. Rəziyəllahu ənki və cəələl-cənnətə mənziləki və məvaki və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  QƏBİR ƏHLİNİN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu əla əhli la ilahə illəllahu min əhli la ilahə illəllah. Ya əhlə la ilahə illəllah bi həqqi la ilahə illəllah, kəyfə vəcədtum qəvlə la ilahə illəllah. Min la ilahə illəllah ya la ilahə illəllah bi həqqi la ilahə illəllah iğfir limən qalə la ilahə illəllah. Vəhşurna fi zumrəti mən qalə la ilahə illəllah Muhəmmədun Rəsulullah Əliyyun vəliyyullah.
  PEYĞƏMBƏR (S)-İN ATASI HƏZRƏT ABDULLAH İBNİ ƏBDÜL MÜTTƏLİBİN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələykə ya vəliyyəllah. Əssəlamu ələykə ya əminəllah. Əssəlamu ələykə ya nurəllah. Əssəlamu ələykə ya Mustəvdiə nuri Rəsulillah. Əssəlamu ələykə ya validə Xatəmil-ənbiya. Əssəlamu ələykə ya mənintəha iləyhil-vədiətu vəl-əmanətul-məniəh. Əssəlamu ələykə ya mən əvdəəllahu fi sulbihit-təyyibil-məkin nurə Rəsulillahis-sadiqil-əmin. Əşhədu ənnəkə qəd həfiztəl-vəsiyyətə və əddəytəl-əmanətə ən Rəbbil-aləminə fi Rəsulih. Və kuntə fi dinikə əla yəqin. Və əşhədu ənnəkəttəbətə dinəllahi əla minhaci cəddikə İbrahimə Xəlilllahi fi həyatikə və bədə vəfatikə əla mərzatillah fi Rəsulihi. Və əqrərtə və səddəqtə bi nubuvvəti Rəsulillahi səlləllahu ələyhi və alihi. Və vilayəti Əmiril-mumininə ələyhissalam vəl-əimmətit-tahirinə ələyhimussalam. Fə səlləllahu ələykə həyyən və məyyita. Və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRİN (S) ƏMİSİ HƏMZƏNİN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələykə ya əmmə Rəsulillah səlləllahu ələyhi və alih. Əssəlamu ələykə ya xəyrəş-şühədai. Əssəlamu ələykə ya əsədəllahi və əsədə Rəsulihi. Əşhədu ənnəkə qəd cahədtə fillahi, əzzə və cəll. Və cudtə binəfsikə və nəsəhəkə Rəsulullah Və kuntə fima indəllahi subhanəhu rağibən. Bi əbi əntə və ummi. Və ətəytukə mutəqərribən iləllahi əzzə və cəll bi ziyarətikə və mutəqərribən ila Rəsulillah, səlləllahu ələyhi və alihi bizalikə rağibən iləykə fiş-şəfaəti. Əbtəği biziyarətikə xəlasə nəfsi mutəəvvizən bikə min narinistəhəqqəha misli bima cənəytu əla nəfsi, haribən min zunubil-lətihtətəbtuha əla zəhri. Fəziən iləykə rəcaə rəhməti Rəbbi. Ətəytukə min şuqqətin bəidəh. Talibən fəkakə rəqəbəti minən-nar. Və qəd əvqərət zəhri zunubi. Və ətəytu ma əsxətə Rəbbi və ləm əcid əhəda. Əfzəu iləyhi xəyrən li minkum əhlə-beytir-rəhməh. Fəkun li şəfiən yovmə fəqri və hacəti. Fəqəd sirtu iləykə məhzuna. Və ətəytukə məkruba və səkəbtu əbrəti indəkə bakiyən və sirtu iləykə mufrəda. Və əntə mimmən əmərəniyəllahu bisilətihi və həssəni əla birrihi və dəlləni əla fəzlih. Və hədani lihubbihi və rəğğəbəni fil-vifadəti iləyhi və əlhəməni tələbəl-həvaici indəhu Əntum bəytun la yəşqa mən təvəllakum, və la yəxibu mən ətakum və la yəsxəru mən yəhvakum və la yəsədu mən adakum.
  ÜHÜD ŞƏHİDLƏRİNİN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu əla Rəsulillah. Əssəlamu əla Nəbiyyillah. Əssəlamu əla Muhəmmədibni Əbdillah. Əssəlamu əla əhli-beytit-tahirin. Əssəlamu ələykum əyyuhəş-şühədaul-muminin. Əssəlamu ələykum ya əhlə-beytil-imani vət-tovhid. Əssəlamu ələykum ya ənsarə dinillahi və ənsarə Rəsulihi, ələyhi və alihis-səlam. Səlamun ələykum bima səbərtum, fənimə uqbəddari. Əşhədu ənnəllahəxtarəkum lidinihi vəstəfakum lirəsulihi; və əşhədu ənnəkum qəd cahədtum fillahi həqqə cihadihi və əzəbtum ən dinillahi və ən Nəbiyyihi. Vəcədtum bi ənfusikum dunəhu. Və əşhədu ənnəkum qutiltum əla minhaci Rəsulillah. Fəcəzakumullahu ən Nəbiyyihi və ənil-islami və əhlihi əfzələl-cəza. Və ərrəfəna vucuhəkum fi məhəlli rizvanihi və məvzii ikramihi məən-nəbiyyinə vəs-siddiqinə vəş-şühədai vəs-salihin və həsunə ulaikə rəfiqa. Əşhədu ənnəkum hizbullahi və ənnə mən harəbəkum fəqəd harəbəllahə. Və ənnəkum ləminəl-muqərrəbinəl-faizinəl-ləzinə hum əhyaun ində Rəbbihim yurzəqun. Fə əla mən qətələkum lənətullahi və məlaikətihi vən-nasi əcməin. Ətəytukum ya əhlət-tovhidi zaira. Və bi həqqikum arifa. Və bi ziyarətikum iləllahi mutəqərriba. Və bima səbəqə min şərifil-əmali və mərziyyil-əfali alima. Fə ələykum salamullahi və rəhmətuhu və bərəkatuh. Və əla mən qətələkum lənətullahi və qəzəbuhu və səxətuh. Allahummənfəni biziyarətihim. Və səbbitni əla qəsdihim və təvəffəni əla ma təvəffəytəhum ələyhi. Vəcmə bəyni və bəynəhum fi mustəqərri dari rəhmətik, əşhədu ənnəkum ləna fərəqtum və nəhnu biliqaikum lahiqun.
  PEYĞƏMBƏRLƏ VİDA ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələykə ya Rəsuləllah. Əstəvdiukəllahə və əstərikə və əqrəu ələykəssalam. Aməntu billahi və bima citə bihi və dələltə ələyhi. Allahummə la təcəlhu axirəl-əhdi minni liziyarəti qəbri Nəbiyyik. Fəin təvəffəytəni qəblə zalikə fəinni əşhədu fi məmati əla ma şəhidtu ələyhi fi həyati ən la ilahə illa əntə və ənnə Muhəmmədən əbdukə və Rəsuluk. Səlləllahu ələyhi və alih.
  "BƏQİ” İMAMLARININ VİDA ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələykum əimətəl-huda və rəhmətullahi və bərəkatuh. Əstəvdiukumullahə və əqrəu ələykumussalam. Amənna billahi və birrəsuli və bima citum bihi və dələltum ələyhi. Allahummə fəktubna məəş-şahidin.
  MƏKKEYİ MÜKƏRRƏMƏDƏ OLAN MÜTƏBƏRRİK MƏZARLARIN ZİYARƏTİ
  Məkkə qəbiristanlıqları haqqında qısa izahat:
  Pak və məsum imamlar və dini rəhbərlərin bizə tövsiyə etdikləri faydalı və bəyənilmiş əməllərdən biri də onların şərif qəbirlərini ziyarət etməkdir.
  Bu əsasla ki, onlar Məkkə qəbiristanında dəfn olunublar və möhtərəm hacılar gəlib onların qəbirlərini yaxından və ya uzaqdan ziyarət etməklə fezyə çatırlar. Onları xatırladırıq:
  1. Əbu Talib qəbiristanlığı.
  Bu qəbiristanlığa "Hücün” və "Cənnəti-müəlla” da deyirlər. "Bəqi”dən sonra ən şərafətli qəbiristanlıq sayılır. Rəsuli-Əkərəm oranı təkrar-təkrar ziyarət edərdi.
  Bu qəbiristanlıqda həzrət Əbdi Mənaf, Həzrət Əbdül Müttəlib, Həzrət Əbu Talib, Həzrət Xədicə, həmçinin böyük alimlər və bir çox mömin müsəlmanlar dəfn ediliblər.
  Bununla yanaşı, bir rəvayətə görə Həzrət Peyğəmbərin əziz və doğma anası Həzrət Aminə binti Vəhəb də bu qəbiristanlıqda dəfn olunub. Amma məşhur rəvayətlərə görə o xanımın qəbri "Əbva”da yerləşir.
  PEYĞƏMBƏRİN ULU BABASI ƏBDİ MƏNAFIN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələykə əyyuhəs-səyyidin-nəbiyyu..
  Əssəlamu ələykə əyyuhəl-ğusnul-musmiru min şəcərəti İbrahiməl-xəlil. Əssəlamu ələykə ya cəddə xəyril-vəra.
  Əssəlamu ələykə yəbnəl-ənbiyail-ovsiya. Əssəlamu ələykə yəbnəl-ovsiyail-ovliya. Əssəlamu ələykə ya səyyidəl-hərəmi.
  Əssəlamu ələykə ya varisə məqami İbrahim. Əssəlamu ələykə ya sahibə beytillahil-əzim.
  Əssəlamu ələykə və əla abaikə və əbnaikət-tahirin və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  PEYĞƏMBƏRİN BABASI ƏBDÜL MÜTTƏLİBİN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələykə ya səyyidəl-əbta. Əssəlamu ələykə ya mən nadahu həniful-ğəybi bi əkrəmi nidain. Əssəlamu ələykə yəbnə İbrahiməl-Xəlil. Əssəlamu ələykə ya varisəz-zəbihi İsmail. Əssəlamu ələykə ya mən əhləkəllahu biduaihi əshabəl-fil; və cəələ kəydəhum fi təzlil; və ərsələ ələyhim təyrən əbabil; tərmihim bihicarətin min siccil; fəcəələhum kəəsfin məkul. Əssəlamu ələykə ya mən təzərrəə fi hacatihi iləllahi və təvəssələ fi duaihi binuri Rəsulillah səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm.Əssəlamu ələykə ya mənistəcabəllahu duaəhu və nudiyə fil-Kəbəti və buşşirə bil-icabəti fi duaihi. Və əscədəllahul-filə ikramən və izamən ləhu. Əssəlamu ələykə ya mən ənbəəllahu ləhul-maə hətta şəribə vərtəva fil-ərzi qəfra. Əssəlamu ələykə yəbnəz-zabihi və əbəz-zəbih. Əssəlamu ələykə ya saqiyəl-huccaci və hafirə Zəmzəm. Əssəlamu ələykə ya mən cəələllahu min nəslihi səyyidəl-mursəlin və xəyrə əhlis-səmavati vəl-ərəzin. Əssəlamu ələykə ya mən tafə həvləl-Kəbəti və cəələhu səbə əşvatin. Əssəlamu ələykə ya mən rəa fil-mənami silsilətən-nuri və əlimə ənnəhu min əhlil-cənnəh. Əssəlamu ələykə ya şəybətəl-həmid.
  Əssəlamu ələykə və əla abaikə və əcdadikə və əbnaikə cəmiən və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  PEYĞƏMBƏRİN (S) ƏMİSİ ƏBU TALİBİN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələykə ya səyyidəl-Bəthai vəbnə rəisiha. Əssəlamu ələykə ya varisəl-Kəbəti bədə təsisiha. Əssəlamu ələykə ya kafilər-Rəsuli və nasirəh. Əssəlamu ələykə ya əmməl-Mustəfa və əbəl-Murtəza. Əssəlamu ələykə ya bəyzətəl-bələd. Əssəlamu ələykə əyyuhəz-zabbu əniddini vəl-bazilu nəfsəhu fi nusrəti səyyidil-mursəlin. Əssəlamu ələykə və əla vələdikə Əmiril-mumininə və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  PEYĞƏMBƏRİN (S) ANASI AMİNƏ BİNTİ VƏHƏBİN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələyki əyyətuhət-tahirətul-mutəhhərəh. Əssəlamu ələyki ya mən xəssəhəllahu bi ələş-şərəfi. Əssəlamu ələyki ya mən sətəə min cəbiniha nuru səyyidil-ənbiyai fə-əzaət bihil-ərzu vəs-səmau. Əssəlamu ələyki ya mən nəzələt məclisəhəl-məlaikətu və zuribət ləha hucubul-cənnəh. Əssəlamu ələyki ya mən nəzələt lixidmətihəl-hurul-əyn və səqaha min şərabil-cənnəh. Və bəşşərəha bi viladəti xəyril-ənbiyai. Əssəlamu ələyki ya ümmə Rəsulillah. Əssəlamu ələyki ya ümmə Həbibillah. Fəhəniən ləki bima atakillahu min fəzl. Vəssəlamu ələyki və əla Rəsulillah. Səlləllahu ələyhi və alih. Və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  PEYĞƏMBƏRİN (S) ZÖVCƏSİ HƏZRƏT XƏDİCƏNİN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələyki ya Ümməl-muminin. Əssəlamu ələyki ya zovcətə səyyidil-mursəlin. Əssəlamu ələyki ya ummə Fatimətəz-Zəhrai səyyidəti nisail-aləmin. Əssəlamu ələyki ya əvvələl-muminat. Əssəlamu ələyki ya mən ənfəqət maləha fi nusrəti səyyidil-ənbiyai və nəsərəthu məstətaət və dəfəət ənhul-ədaə. Əssəlamu ələyki ya mən səlləmə ələyha Cəbrəilu və bəlləğəhəs-səlamə minəllahil-Cəlil. Fəhəniən ləki bima əvlakillahu min fəzl. Vəssəlamu ələyki və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  PEYĞƏMBƏRİN (S) OĞLU HƏZRƏT QASİMİN ZİYARƏTİ
  Əssəlamu ələykə ya səyyidəna ya Qasiməbnə Rəsulillah. Əssəlamu ələykə yəbnə Nəbiyyillah. Əssəlamu ələykə yəbnəl-Mustəfa. Əssəlamu ələykə ya mən həvləkə minəl-mumininə vəl-muminat. Rəziyəllahu-təala ənkum və ərzakum əhsənər-riza. Və cəələl-cənnətə mənziləkum və məskənəkum və məvakum. Əssəlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
  Category: Məkkeyi-Mükərrəmə, Mədineyi-Münəvvərə və Həcc ziyarəti | Added by: Islam_Kitabxanasi
  Views: 976 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
  Total comments: 0
  Only registered users can add comments.
  [ Registration | Login ]

  Quranda axtar
  Quran,Hədis,İslam təlimləri, Fiqh
  Quran
  İstifadəçi girişi
  Kitabxana əxlaq
  Etiqat, Tarix, Fəlsəfə, Dini yaradıcılıq
  Dost saytlar
 • İslamQadını
 • Günahkar-Bəndə
 • Kitablar yüklə
 • Bölmələr
  Tarix [535]
  Etiqat [869]
  Fəlsəfə [4]
  Dini yaradıcılıq [40]
  Bölmələr
  Quran [585]
  Hədis [253]
  İslam təlimləri [24]
  Fiqh [219]
  Azan vaxtları [1]
  Dua [26]
  Din [13]
  Namaz [10]
  Bu günün ziyarətçisi
  Ferec313
  Kateqoriyalar
  İslаmdа günаhlаr vә cәzаlаr [12]
  İslam məzhəbləri ilə tanışlıq [24]
  Dinlərlə tanışlıq [58]
  Vəhhabi fitnəsi [3]
  İmamət Haqqın dili ilə [28]
  Vilayəti-fəqih nəzəriyyəsinə bir baxış [6]
  İttihamla üz-üzə [8]
  Məad [17]
  Vəhhabi suallarına cavablarımız [8]
  Əhli-beyt (ə) (məqamı və yolu) [11]
  On dörd məsum əleyhimusəlamın həyatı barədə qısa məlumat [2]
  İslam dunyagörüşü Əbədi həyat [5]
  Əsrin İmamı Mehdi Sahibəz-zamanla (ə) tanışlıq (Məhdəviyyətlə bağli şübhələrə cavab) [28]
  Əhli-beyt (ə) [42]
  İlahi Ədalət [23]
  Mәаd hаqqındа 40 suаl-cаvаb [12]
  Əl-Muraciat [34]
  Şübhələrə cavablar [13]
  Bizim dini əqidəmiz [8]
  Əhli-Beytin (ə) məqamı [12]
  İmam Hüseyn (ə) barəsində hədislər [4]
  Təthir ayəsinin təfsiri [10]
  Şiəlik necə yaranmışdır? [4]
  Allahın varlığının isbatı [9]
  14 sual-14 cavab [2]
  Namazin hikmət və sirləri [11]
  Bəşəriyyətin nicat yolu [12]
  Əqidə üsullarının təlimi 1 [30]
  Əqidə üsullarının təlimi 2 [30]
  İntizar (Müvəffəqiyyətin sirləri” silsiləvi bəhsləri-1) [2]
  İslam şəriətində vacib və haram əməllər [10]
  İmamiyyə şiələrinin əqidə üsullari [11]
  İslamda hüquq nəzəriyyəsi (İmam Səccadın (ə) - 1 [25]
  İslamda hüquq nəzəriyyəsi (İmam Səccadın (ə) - 2 [21]
  Saxta hədislərin yaranmasi [17]
  Əmirəl-möminin Əliyyibni ƏbiTalibin (ə) qəzavətləri [21]
  Qəməri bəni Haşim həzrət Əbulfəzl Abbasın (ə) nurlu çöhrəsi. [19]
  Əqidəmiz nədir? 10 dərs [5]
  Müasir İslam kəlamı (İnsan, fitrət, elm, iman, mərifət, irfan) [15]
  Məkkeyi-Mükərrəmə, Mədineyi-Münəvvərə və Həcc ziyarəti [11]
  40 mövzu 40 həqiqət [16]
  Nəfs təhlükə mənbəyidir [9]
  Həqiqət olduğu kimi... 1 [14]
  Həqiqət olduğu kimi... 2 [14]
  Vəhabi firqəsi [12]
  Gənclər üçün üsuliddin haqqinda 50 dərs [11]
  Müvəqqəti nikah (elmi araşdırma) [15]
  Vəhhabi məzhəbi [21]
  Vəhhabiləri belə gördüm [7]
  Pişəvər gecələr 4 [0]
  Bizimlә, bizdәn gizli (İmаm Mehdi (әc.) ilә tаnişliq) [3]
  Son xilaskar [8]
  Həzrət Rüqəyyə [13]
  Quran və hədis baximindan həcc və ömrə əməlləri [23]
  Axirət aləminə səyahət [6]
  Peyğəmbərin haqq canişini [8]
  Nicat günü [3]
  Tövhid və ilahi ədalət mövzusunda suallar və cavablar [11]
  Qürubdan sonra [18]
  Nübüvvət [5]
  Vəhy və Quran [11]
  Xristianlıq həqiqəti [18]
  Rəsmlərimiz
  Copyright MyCorp © 2024