İslam-Kitabxanasıİslam-Kitabxanası

Azan vaxtları
Saytda axtar
Saytın menyusu
Kitabxana əxlaq
Zərif nöqtələr [5]
Böyük rəhbər ayətullah Xameneinin həyatından əhvalatlar [16]
Həyat dərsi [5]
İslam dünyagörüşü - Cəmiyyət və tarix [16]
İnsan və mənəviyyat [10]
İmam Hüseynin (ə) əxlaqi görüşləri [0]
Xəbərdarlıq [3]
“Miratur-rəşad” (hidayət güzgüsü) [15]
İslamda ailə 2 [16]
İslamda ailə 1 [16]
Fəsad sərçeşməsi (Şeytan tələsi) [6]
İslamda Əxlaq 2 [20]
İslamda Əxlaq 1 [26]
İmam Sadiqin (ə) bəyani ilə yaranışın sirləri [8]
Siddiqeyi-Tahirə (ə) 2 [13]
Siddiqeyi-Tahirə (ə) 1 [12]
Ailə səadətinə necə nail olaq? [18]
Kumeyl duasının şərhi 2 [13]
Kumeyl duasının şərhi 1 [12]
Minacatın əzəməti [13]
Ey ata, ey ana, biz müttəhimik [5]
Qadın - Fatimə Fatimədir [14]
Nəsihətlər [26]
İslam dünyagörüşü - Əbədi həyat [5]
Din təlimləri 2-ci cild (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik) [30]
Din təlimləri 1-ci cild (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik) [31]
İslam dünyagörüşü - İnsan Quranda [5]
İnsanı tanımaq [21]
Axirət azuqəsi 2-ci cild (Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri) [24]
Axirət azuqəsi 1-ci cild (Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri) [19]
Ariflərdən [9]
İslam dunyagörüşü İnsan və iman [6]
Əxlaqi və psixoloji çatışmazlıqların araşdırılması [19]
İslam və qərb mədəniyyəti [15]
Əbədi öyüd (ikinci cild) [22]
Əbədi öyüd (birinci cild) [23]
İlahi nəsihətlər [15]
Gəncliyin yeddi səması (zəruri dini biliklər) [9]
İslamda nümunəvi qadınlar – Fatimə (ə) [149]
Günahşünaslıq [19]
Nəfsin saflaşdırılması [24]
İslamda qəhrəman qadınlar [20]
Kəramət sahibləri [13]
Kamil insan [30]
Şəhadət yatağında Mövlanın (ə) öyüdü [17]
Rəbbin dərgahında [22]
İmam Hüseynin (ə) əxlaqi görüşləri [11]
İbrət güzgüsü [14]
İmam Zamanla görüşənlər [15]
Allaha doğru [33]
Allahın elçisi [20]
Sadiq yol axtaranlar üçün imam Sadiqin (ə) nəsihətləri [29]
Məhəbbət iksiri [26]
Hicab [14]
Kaş valideynlərim biləydi! [14]
Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı [14]
Nəfsi saflaşdırmadan qabaq özünütanıma [4]
Övsafül-Əşraf [7]
Gənc ailələr üçün göstərişlər [6]
Əxlaq elmində 50 dərs [51]
İslamda övlad [1]
Islamda evlənmə və ailə hüququ-2 [11]
Islamda evlənmə və ailə hüququ-1 [13]
Bizim sorgumuz
Ramazan ayında oruc tutmusuzmu?
Total of answers: 1986
Saytın menyusu
Şərhlər: 14
Rəsmlər: 618
Əxlaq: 1118
Müxtəlif: 481
Etiqat, Tarix, Fəlsəfə: 1448
Quran, Hədis, İslam təlimləri, Fiqh: 1131
Statistika

Burda olanlar 1
Qonaqlar 1
İstifadəçilər 0
Son qeydiyyatçılar
 • Aliakber313
 • Salman-m
 • Taha
 • gunay
 • Dark
 • Emilaliyev
 • Zuzu
 • Kamran
 • Seref
 • Foilimnuy
 • Main » Articles » Quran » Quranın elmi ecazkarlığl

  Quranın elmi ecazkarlığı
  QURANDA YERİN HƏRƏKƏTİNƏ İŞARƏLƏR VARMI?
  Yerin һәrәkәti ilә bağlı çoxsaylı ayəlәrә istinad olunmuşdur. Aşağıda onların һәr birini ayrıca nәzәrdәn keçiririk.
  1. "Dağlara baxıb onları donmuş (hərəkətsiz durmuş) zənn edərsən, halbuki onlar bulud keçdiyi kimi keçib gedərlər”("Mәcmә əl-bәyan”, c. 7, sәһ. 236. ).
  "Tәfsiri-nümunә”dә oxuyuruq:
  "Ayədә mövcud kontekstlәr göstәrir ki, Allaһın nişanәlәri, әzәmәtinin göstәricilәri bu dünyadadır. Yerin bizim һiss etmәdiyimiz һәrәkәti dә bu qәbildәndir. Şübһәsiz, dağların sıx bağlı olduğu Yersiz һәrәkәti mәnasızdır. Demәli, ayədәn mәqsәd Yerin sürәtlә һәrәkәt etmәsidir. Astronomik һesablamalara görә Yer öz oxu әtrafına tәqr. dәqiqәdә 30 km sürәtlә fırlanır. Onun orbit boyunca һәrәkәti daһa sürәtlidir. Hәr һalda sözügedәn ayə Quranın elmi möcüzәlәrindәndir. Çünki Yerin һәrәkәti XVII әsrdә Kopernik tәrәfindәn kәşf olundu. Halbuki Quran ondan tәqribən min il öncә bu һaqda söһbәt açmışdır("Tәfsiri-nümunә”, c. 15, sәһ. 568. )
  .
  Mәrһum Tәbәrsi vә s. tәfsirçilәr dağların һәrәkәtinin Qiyamәtә aid olduğu eһtimalını önә çәkmişlәr. Bu, İbn Abbasdan nәql olunmuşdur("İslam vә astronomiya”, sәһ. 57-59. ). Lakin Ayətullaһ Mәkarim Şirazi vә s. tәfsirçilәr bu fikri rәdd edir vә bildirirlәr ki, dağların buluda bәnzәdilmәsi vә elәcә dә ayənin ardı dünyaya һakim olan nizama daһa çox uyğundur. Qiyamәtdә baş verәcәk һadisәlәrlә һeç bir әlaqәsi yoxdur. Digәr tәrәfdәn dә "Dağların sükunәtdә olduğunu düşünürsәn” cümlәsi Qiyamәt һadisәlәri ilә uyğun gәlmir(Abbas Әli Sәrәfrazi, "Elm vә dinin әlaqәsi”, sәһ. 33-34. ).
  Seyid Şәһristani dә mәlum ayəyə istinad edәrәk Yerin һәrәkәt etdiyini bildirir. O, qeyd edir ki, tәqr. 50 il bundan öncә Mәrһum Әliqulu İ`tizad әs-Sәltәnә (Fәtһәli şaһın oğlu) bu ayənin Yerin һәrәkәti ilә bağlı olduğunu bildirmişdir("Kosmos әsrinin biliyi”, sәһ. 35.).
  Bәzi yazıçılar yazırlar:
  "Mәlumdur ki, bulud sürәti Yerin sürәtinin çoxluğuna işarәdir. Adi danışıqda da bunun nümunәlәri var. Misal üçün, filankәs külәk kimi һәrәkәt edir("Quranın ecazkarlığı vә һәmi؛әya؛arlıq”, sәһ. 24. ).
  Әllamә Tәbatәbai ("Quranın ecazkarlığı” kitabının müqәddimәsindә), Hüseyn Nuri(Zuxruf, 10. ) vә Mәһәmmәd Әli Sadat(Bәqәrә, 22. ) da yuxarıdakı ayənin (Nәml, 88) Yerin Günәş әtrafına elliptik orbit boyunca dolanmasına aid olduğunu bildirirlәr.
  YEKUN
  Ayənin (Nәml, 88) Yerin elliktip orbit üzrә һәrәkәt etmәsinә işarә olması mәqsәdәuyğundur. Çünki dağlar buluda bәnzәdilmişdir. Bulud Yerin әtrafına dolanır, lakin öz әtrafına fırlanmır. Demәli, bu bәnzәtmә Yerin öz oxu әtrafında fırlanmasına aid ola bilmәz. Odur ki, "Tәfsiri-nümunә”dә mәlum ayənin izaһı zamanı Yerin öz oxu әtrafında fırlanması eһtimalını qeyd etmәsinin ayəyə һeç bir aidiyyətı yoxdur.
  2. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا
  "O Allah ki, Yeri sizin üçün beşik etdi”("Quranın һeyrәtlәndirici mәsәlәlәri”, sәһ. 35-36; Әllamә Xoi, "Mِcüzәnin sәrһәdlәri”, sәһ. 119. ).
  Eyni mәzmun Nәbә surәsinin 53-cü ayəsindә də ("مهاداً” [mihadən]) qeyd olunur.
  Bәqәrә surəsindә isә oxuyuruq:
  الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً
  "O Allah ki, Yeri sizin üçün döşək (istirahət yeri) etdi”("İslam vә astronomiya”, sәһ. 54-55. ).
  Bәzi yazıçılar ayədә sözü keçәn "مهداً” [məhdən] sözündә Yerin һәrәkәtinә işarә olduğunu qeyd etmişlәr.
  "Çox maraqlı bәnzәtmәdir. Quran Yeri beşiyə bәnzәdir. Bildiyiniz kimi beşik һәrәkәt etdiyi bir һalda uşağı naraһat etmir, әksinә onun istiraһәti üçün әlverişli şәrait yaradır”("Quran maarifi”, sәһ. 253. ).
  Әllamә Şәһristani dә eyni fikirlәri tәsdiq edir(Mustәfәvi, "Әt-Tәһqiq fi kәlemat әl-Quran”, c. 11, sәһ. 189; "Misbaһ әl-luğә”; "Mәqayis әl-luğә”. ).
  Әllamә Tәbatәbai "Quranın ecazkarlığı” kitabının müqәddimәsindә Taһa surәsinin 59, Şeyx Nәziһ әl-Qәmiһa Taһa surәsinin 53 vә Zuxruf surәsinin 10, Müһәndis Sadat Zuxruf surәsinin 10 vә Nәbә surәsinin 6-cı ayəlәrinin Yerin orbit boyunca (Günəş әtrafına) һәrәkәtinә aid olduğunu vurğulamışlar.
  Misbaһ Yәzdi ayənin Yerin һәrәkәti ilә bağlı olduğunu rәdd edәrәk yazır:
  "مهد” [məhd] vә "مهاد” [mihad] sözlәri dә "فراش” [firaş] sözünә oxşar mәna daşıyır. Bәzilәrinә görә bu Yerin beşik kimi һәrәkәtdә olduğuna işarә vurur. Lakin bu aydın deyil. Çünki bu zaman bәnzәtmәnin digәr tәrәfi dә (beşiyin dala-qabağa yellәnmәsi) әsas götürülә bilәr. Halbuki Yerin һәrәkәti belә deyil. Demәli, ayənin zaһiri mәnası Yerin istiraһәt üçün әlverişli olmasıdır (eynilә beşiyin uşağın raһatlığına, istiraһәtinә xidmәt etmәsi kimi)("Әt-Tәһqiq fi kәlemat әl-Quran”, sәһ. 190. ).
  Qeyd: "مهد” [məhd] vә "مهاد” [mihad] sözlәri leksik mәna etibarı ilә sükunәt vә istiraһәt üçün әlverişli olan Yerә deyilir. Onun nümunәlәrindәn biri uşaq beşiyidir(Paknijad, "Bilik dünyası”, c. 2, sәһ. 539. ).
  Yer dә bu qәbildәndir. Yəni Yer saf, yumşaq (vә mәdәnlәr, dәryalar olmasına baxmayaraq) һәyat üçün әlverişlidir(ھәms, 6; Naziat, 30. ).
  YEKUN
  Әgәr "مهد” [məhd] vә ya "مهاد” [mihad] sözlәri yalnız uşaq beşiyi mәnasını daşıyırsa, yuxarıdakı ayəlәri Yerin һәrәkәtinә bir işarә kimi qәbul etmәk olar. Bu һәrәkәtdәn mәqsәd Yerin Şimal vә Cәnuba (23o vә 23 dəq.) meylidir(Ayәtullaһ Taliqani, "Pәrtovi әz-Quran”, c. 2, sәһ. 110.). Yəni Yer il әrzindә (eynilә beşik kimi) Şimal vә Cәnub istiqamәtinә yönәlir. Belәcә Ayətullaһ Misbaһ Yәzdinin iradı da aradan qalxmış olur. Çünki Yerin һәrәkәtlәrindәn biri beşikşәkillidir. Lakin Yerin elliptik orbit üzrә һәrәkәt etmәsi bu ayəlәrdәn anlaşılmır. Ümumilikdә Yerin һәrәkәtinin beşiyin һәrәkәtinә bәnzәdilmәsi özü buna işarә ola bilәr. Çünki beşik һeç zaman nә öz әtrafına, nә dә orbit boyunca fırlanmır. O, sadәcә bir xәtt üzrә yellәnir.
  "مهد” [məhd] vә "مهاد” [mihad] sözlәrinin leksik mәnasına nәzәr saldıqda bu sözlәrin istiraһәt vә ya yaşam üçün әlverişli olan mәkan mәnasını ifadә etdiyinin şaһidi oluruq. Beşik isә bu mәnanın real nümunәlәrindәn biridir. Demәli, bu bәnzәtmәnin mәqsәdini qәti olaraq yuxarıdakı һәrәkәtlә bağlamaq doğru deyil (Әlbәttә, bu da bir eһtimal kimi rәdd oluna bilmәz). Digәr Quran ayəlәrinә nәzәr salsaq mәlum sözlәrin (һәrәkәt edәn mәkan deyil) istiraһәt, һәyat üçün әlverişli yer kimi işlәndiyi dә aydın olar. Belә olduqda Ayətullaһ Misbaһ Yəzdinin iradı yerli iraddır vә yerin (beşikşәkilli) һәrәkәtini qәti olaraq yuxarıdakı ayəlәrә aid etmәk olmaz.
  3. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا
  "And olsun Yerə və onu genişləndirənə!”
  وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا
  "Bundan sonra da Yeri genişlədib (yayıb) düzəltdi”(ھeyx Xalid Əbd ər-Rəhman əl-Ək, "əl-Furqan və əl-elm”, səh. 468-469. ).
  Məşhur İslam leksikoqrafı Rağib İsfaһani "Müfrәdat” әsәrindә yazır:
  "Әrәb dilindә "طحو” [təhv] sözü "دحو” [dəhv] sözü ilә müştәrәk mәnalarda işlәdilir. Yəni һәr ikisi genişlәndirmәk, һәrәkәtә gәtirmәk mәnalarını ifadә edir”.
  Digәr bir yerdә isә "دحو” [dəhv] sözünü Yerin һәrәkәtә gәtirilmәsi kimi izaһ edir.
  "Pәrtovi әz Quran” tәfsir әsәrinin müәllifi "طحو” [təhv] sözünün leksik mәnasına әsaslanaraq ayənin Yerin öz oxu әtrafında, elәcә dә elliptik orbit boyunca (Günəş әtrafına) һәrәkәtinә işarә vurduğunu qeyd edir(Əhməd Məhəmməd Süleyman, "əl-Quran və əl-elm”, səh. 55. ).
  Bəzi ərəb yazıçıları yazırlar:
  "Ərəb dilində "طحو” [təhv] və "دحو” [dəhv] sözləri sinonimidir. Bu sözlərin mənasında genişləndirmə, hərəkət anlayışları var. Əgər yeni elmi kəşflərə nəzər salsaq görərik ki, Quran Yerin hərəkətini ən gözəl şəkildə vermişdir(Feyz əl-İslam, "Nəhcül-bəlağə”, səh. 168, 258, 645. ).
  Digər ərəb yazıçısı isə diqqəti "طحو” [təhv] və "دحو” [dəhv] sözlərinin mənasına yönəldərək yazır:
  "Əgər "طحو” [təhv] sözü atmaq, dəf etmək mənalarını daşıyırsa, o zaman ayə Allahın Yerin dəf edilməsinə, fəzaya atılmasına and içməsi kimi, "اقتطع” [iqtətəə] (ayırmaq) mənasını daşıyarsa, o zaman ayə Allahın Günəş sisteminin bir hissəsi olan Yeri ayırmasına and içməsi kimi başa düşülməlidir”(Əllamə Təbatəbai, "Quranın ecazkarlığı”, səh. 13 ).
  Əllamə Təbatəbai "Quranın ecazkarlığı” kitabının müqəddiməsində Yerin öz oxu ətrfında fırlanmasının Naziat surəsinin 30-cu ayəsindən anlaşıldığını qeyd edərək yazır:
  "Qaliley Yerin öz oxu ətrafında fırlanması haqqında fikir yürütməzdən min il öncə Quran açıqca Yerin fırlanmasından danışır (Naziat, 30). Hədislərdə bu haqda o qədər söhbət açılmışdır ki, "دحوالارض” [dəhv əl-ərz] anlayışı dillər əzbəri olmuşdur”.
  Onun fikrincə"دحو” [dəhv] sözü leksik məna etibarı ilə diyirlətmək, yuvarlatmaq mənalarını ifadə edir. Bu söz "Nəhcül-bəlağə”də(ھəhristani, "İslam və astronomiya”, c. 51, 54 ) keçmiş və indiki zaman feli sifətləri kimi işlənmişdir. Bəzi rəvayətlərdə 25 zilqədə "دحو الارض” [dəhv əl-ərz] günü kimi göstərilərək müəyyən əməllər tövsiyə edilmişdir(Təfsiri-nümunə”, c. 27, səh. 44. ).
  Seyid Şəhristaninin fikrincə Naziat surəsinin məlum 30-cu ayəsinin Yerin hərəkəti ilə bağlı olduğunu ilk dəfə Əllamə Seyid Məhəmməd Hüseyn Mərəşi Şəhristani (vəfat-1315 h.q.) "Məvaid” adlı elmi məqaləsində qeyd etmişdir. Mərhum Şəhristani bu fikri təsdiq edərək isbat etmək üçün yeddi dəlil göstərir(Mürsəlat, 25. ).
  "Təfsiri-nümunə”nin müəllifi "طحا” [təha] sözünün Yerin genişlənməsi, onun suyun altından qabararaq üzə çıxması kimi tərcümə edir. Lakin sovuşdurmaq, (özündən) uzaqlaşdırmaq, dəf etmək kimi başa düşülüb Yerin öz oxu ətrafında və ya orbit boyunca fırlanmasına aid olduğunu rədd edir(Rağib İsfahani, "Müfrədat”; İbn Mənzur, "Lisan əl-ərəb”. ).
  YEKUN
  "دحو” [dəhv] və "طحو” [təhv] sözlərinin leksik mənasına nəzərən məlum ayələrin Yerin öz oxu ətrafında və orbit boyunca hərəkətinə aid olduğunu demək olar. Əlbəttə, "دحو” [dəhv] və "طحو” [təhv] sözlərini genişlənmək kimi də başa düşmək olar. Bu iki məna biri-digərini istisna etmir.
  4. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا
  "Məgər Biz Yeri məskən etmədikmi?”(Yenə orada. )
  "کفات” [kifat] sözü bir neçə şəkildə tərcümə edilmişdir.
  1. Toplamaq, cəmləmək, almaq. Yəni Yer diri və ölüləri (özündə) cəmləmişdir. Yaxud insanları, heyvanları, canlı və cansız təbiəti (özündə) cəmləmişdir("Təfsiri-nümunə”, c. 25, səh. 412-413. ).
  2. Sürətli uçuş "کفات” [kifat] sözünün ilkin mənası quşun uçmaq üçün qanadlarını yığmasıdır(Yədullah Niyazmənd ھirazi, "Quranın ecazkarlığı müasir elm baxımından”, səh. 80. ).
  "Təfsiri-nümunə”nin müəllifi "کفات” [kifat] sözünün hər iki mənasını qeyd edərək ayənin tərcüməsində iki ehtimalı önə çəkir. Bir ehtimala görə ayədə məqsəd Yerin (diri və ölülərin) qərarlaşdığı məkan olduğu, digər ehtimala görə isə Yerin sürətli hərəkəti, yəni öz oxu ətrafında və ya orbit üzrə hərəkətidir. Hansı ki, bu məsələ Quranın nazil olduğu dönəmdə kəşf olunmamışdı. Lakin ikinci ayəyə nəzərən birinci ehtimal daha dəqiqdir(ھeyx Xalid Əbd ər-Rəhman əl-Ək, "əl-Furqan”, səh. 466-467. ).
  Bəzi elm adamları ayədə aşağıdakı elmi məqamlara işarələr olduğunu önə çəkmişlər:
  a) Yerin öz oxu ətrafında, yaxud orbit üzrə hərəkəti və bu hərəkətin sürəti. Bunu "کفات” [kifat] sözünün mənasının uçuşla bağlı olması ilə əlaqələndirirlər.
  b) Yer qabığında və təkindəki dəyişikliklər.
  c) Yerin təkində ərimiş maddələrin mövcudluğu(Məhəmməd Əli Sadat, "Əbədi ecazkarlıq və həmi؛əya؛arlıq”, səh. 25-26. ).
  Digər bir ərəb yazarı isə "کفات” [kifat] sözünün leksik mənasını qeyd edərək yazır:
  "Bu dəqiq ifadə Yerin orbit boyunca hərəkətinin surətini və eyni zamanda sakinlərini üzərində saxlaya bilməsini göstərir”("Maarifi-Quran”, səh. 254. ).
  Bəzi müasir yazıçılara görə bu ayə Yerin surətli hərəkəti və cazibə qüvvəsi haqqındadır("Əl-Mizan”, c. 20, səh. 168. ).
  Ayətullah Misbah Yəzdi məlum ayənin Yerin hərəkəti haqqında olduğunu rədd edərək yazır:
  "Ərəb dilində "کفات” [kifat] əşyanın toplandığı, cəmləşdiyi yerə deyilir. Onun ilkin mənasında almaq, əlavə etmək anlayışları yatır. "کفات” [kifat] sözünün digər mənası da var. Ərəb dilində deyilir:
  کفت الطائرای اسرع فی الطیران (Quş sürətlə uçdu). Bəziləri bu mənaya nəzərən ayənin Yerin orbit üzrə hərəkəti ilə bağlı olduğu fikrini irəli sürmüşlər. Fikrimizcə bu zəif ehtimaldır. Çünki "کفات” [kifat] sözü məsdərdir. Belə olduqda ayə "Yer sürətlidir” deyil, "Yer sürətdir” kimi başa düşülür. Ayəni o şəkildə tərcümə etmək üçün "کفات” [kifat] sözü cümlədə sifət mənasını ifadə etməlidir. Bu isə ayənin zahiri mənasına ziddir”("Təfsiri-nümunə”, c. 24, səh. 337.).
  Əllamə Təbatəbai də ayəni izah edərkən toplamaq mənasını qəbul edir(Yenə orada. ).
  YEKUN
  1. "کفات” [kifat] sözünün leksik mənasına nəzərən ayənin Yerin ellipktik orbit boyunca hərəkətinə aid olduğunu söyləmək olar. Ayətullah Misbah Yəzdinin qrammatik iradları isə tutarlı deyil. Çünki "کفات” [kifat] sözü məsdər olsa belə (məna etibarilə) indiki zaman feli sifəti kimi işlənə bilər. Bəzi təfsirçilər də bu qənaətdədirlər(Mulk,15. ). Bu elmi məsələ ayənin yer aldığı mətnə uyğundur. Çünki biri-digərini təsdiq edən ayələr Allahın nemətlərini sayır. Əlbəttə, bəzi təfsirçilərin də qeyd etdiyi kimi məqsəd insanları Qiyamət günü toplamaq("Təfsiri-nümunə”, c. 24, səh. 337. ) və ya cazibə qüvvəsi haqqında da ola bilər.
  Bütün bu ehtimalların hamsını toplamaq da mümkündür. Çünki "کفات” [kifat] sözü bir neçə mənanı özündə cəmləmişdir. Lakin hər halda "کفات” [kifat] sözü Yerin öz oxu ətrafında fırlanmasına işarə ola bilməz. Çünki "کفات” [kifat] sözünün mənasında nəyinsə öz ətrafına dolanması anlayışı yoxdur. Yer qabığında dəyişiklik və ya Yerin təkində ərimiş maddələrin mövcudluğu mənalarını isə ensiklopedik soraq və izahlı lüğət kitablarında tapa bilmədik.
  5. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
  "Yeri (Yer kürəsini) sizə ram edən Odur. Onun qoynunda gəzin”(Maarif-Quran”, səh. 259. ).
  "Təfsiri-nümunənin müəllifi yazır:
  "ذلول” [zəlul] anlayışı (ram olmuş) Yer haqqında ən əhatəli ifadələrdəndir. Çünki Yer müxtəlif şəkildə sürətli hərəkətlərinə baxmayaraq sükunətdə olan bir cisim kimi nəzərə çarpır. "مناکب” [mənakib] sözü "منکب” [mənkib] sözünün cəm halı olub çiyin mənasını ifadə edir. Sanki insan Yerin çiyni üzərində dayanmış, Yer isə müvazinətini qoruya bilmişdir”(ھəhristani, "İslam və astronomiya”, səh. 56 )
  Ayətullah Misbah Yəzdi məlum ayə haqqında yazır:
  "Son ayədə daha çox diqqəti çəkən məqam budur ki, Yer insanın ayaqları altında tam ram edilmiş miniyi xatırladır. Buradan belə nəticə almaq olar ki, Yer orbit üzrə hərəkət edir. Çünki "ذلول” [zəlul] sözü iti gedən dəvə mənasını ifadə edir”(Quranın heyrətləndirici məsələləri”, səh. 34. ).
  Seyid Şəhristani yazır:
  "Ərəb dilində adi danışıqda "ذلول” [zəlul] sözü iti gedən, ram edilmiş dəvəyə deyilir. Əgər ayə xaricində bir maneə olmazsa, onu Yerin hərəkətinə aid edə bilərik("Əbədi ecazkarıq və həmi؛əya؛arlıq”, səh. 24. )”.
  Bir çox müasir yazarlar da (Gudərz Nəcəfi("Quranın ecazkarlığı”. ), Məhəmməd Əli Sada(Fussilət, 11.), Əllamə Təbatəbai(ھəhristani, "İslam və astronomiya”, səh. 59-60. ) məlum ayəni Yerin orbit üzrə hərəkəti ilə əlaqələndirmişlər.
  YEKUN
  Fikrimizcə ayənin Yerin orbit boyu hərəkətinə aid olmasında bir problem yoxdur. Bu ehtimal ayənin hədəfi və ilkin zahiri mənası ilə də müvafiqdir.
  6. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ
  "Sonra Allah tüstü (düman) halında olan göyə üz tutdu. Ona (göyə) və Yerə belə buyurdu: "İstər-istəməz vücuda gəlin!" Onlar da: "İstəyərək (Allahın əmrinə itaət edərək) vücuda gəldik!" - deyə cavab verdilər”("Quranın heyrətləndirici məsələləri”, səh. 35. ).
  Seyid Şəhristani yuxarıdakı ayə haqqında yazır:
  "Bu ayə də Yerin hərəkəti başa düşülən ayələrdəndir. "اتیان” [ityan] sözü adi danışıqda hiss olunan yerdəyişməni (gəlmək) ifadə edir. Keçmiş alimlər Yerin hərəkət etmədiyini düşündüklərindən ayəni qeyri-həqiqi mənalara yozmuşlar. Biz Yerin hərəkət etdiyini qəbul etdiyimizdən digər yozumlara ehtiyacımız yoxdur”("Təfsiri-nümunə”, c. 20, səh 222-228. ).
  Müasir yazıçılardan biri məlum ayəni izah edərkən yazır:
  "Sözügedən ayə yaradılışın başlanğıcı və göy cisimlərinin, xüsusilə Yerin hərəkətinə işarə vurur”("Əl-Mizan”, c. 7, səh. 366. ).
  "Təfsiri-nümunə”nin müəllifi məlum ayə haqqında yazır:
  "Bu ayədə məqsəd Tanrının həqiqətən (göy və ya Yerlə) danışması deyil. Burada məqsəd Allahın (yaradılışla bağlı) iradəsidir”(Nəbə, 7. ).
  Əllamə Təbatəbai də "ائتیا [i`tiya] və اتینا [ətəyna]” sözlərinin Allahın yaradılışla bağlı iradəsini adi danışıq şəklində insanlara çatdırması kimi izah edir(Nəhl, 15. ).
  YEKUN
  Mərhum Şəhristaninin izahı ayənin ilkin zahiri mənası ilə daha uyğundur. Ayənin Yerin hərəkətinə bir işarə olması üçün heç bir maneə görmürük.
  7. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا
  "Məgər Biz dağları da dirək etmədikmi?!”(Gudərz Nəcəfi "Quranın heyrətləndirici məsələləri”, səh. 36-37, "Quran və hədislərdə yeni elmin i؛artıları”, c. 1, səh. 75; Musəvi Lari, "İslam əqidələrinin əsasları c. 2, səh. 167-168 )
  وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ
  "Sizi yırğalamasın deyə, yer üzündə möhkəm dayanan dağlar yaratdı”(ھəhristani, "İslam və astronomiya”, səh. 61-64. ).
  Bəzi yazıçılar bu ayələrə əsaslanaraq Quranın Yerin öz oxu ətrafında fırlanmasından xəbər verdiyini qeyd etmişlər. İlk ayə haqqında yazırlar:
  "Bildiyimiz kimi mismar bir şeyin hərəkət zamanı dağılmasından, uçmasından ehtiyat edilən zaman vurulur”.
  Onlar C. Qamovun "Dağların əsas hissəsi Yer səthinin altındadır” fikrini qeyd edərək yazırlar:
  "Maraqlıdır, Quran on dörd əsr öncə bu böyük sirrin üstünü açmışdır. Çünki Allahın dağları Yerin mismarı olaraq yaratmasının səbəbi budur ki, Yer hərəkət zamanı müvazinətini itirməsin, parçalanmasın”.
  İkinci ayə haqqında isə yazırlar:
  "Ehtimal ki, yuxardakı ayə (Nəhl, 15) Yerin öz oxu ətrafında fırlanması ilə bağlıdır”(Nəml, 88. ).
  Şəhristani yazır:
  "Quranda dağların Yerin mismarı adlandırılması Yerin sükunətdə olmasına işarə deyil. Keçmiş alimlərin düşündüklərinin əksinə olaraq Yerin hərəkət etdiyini bildirir”(Məaric, 40.  ).
  YEKUN
  Yerin hərəkətlərindən biri materik hərəkəti və ya Yer kürəsinin bərk xarici qatı (Yer qabığı) ilə bağlıdır. Hansı ki, bu hərəkət bəzən zəlzələ və seysmik dalğaların meydana gəlməsi ilə nəticələnir. Məlum ayə Yerin dağların köməyi ilə müvazinətini qorumasına işarədir. Burada Yer qabığının hərəkətinə də işarə ola bilər. Lakin yuxarıdakı ayələr Yerin öz oxu ətrafında və ya orbit boyu hərəkətinə aid ola bilməz. Çünki Qurana görə dağlar özü də hərəkət edir(Əraf, 137.).
  Deməli, alimlərin ayəni Yerin öz oxu ətrafında fırlanması ilə əlaqələndirmələrinin doğru olduğu nəzərə çarpmır.
  Category: Quranın elmi ecazkarlığl | Added by: Islam_Kitabxanasi (2012-07-16)
  Views: 707 | Rating: 0.0/0
  Total comments: 0
  Only registered users can add comments.
  [ Registration | Login ]

  Quranda axtar
  Quran,Hədis,İslam təlimləri, Fiqh
  Quran
  İstifadəçi girişi
  Login:
  Password:
  Kitabxana əxlaq
  Etiqat, Tarix, Fəlsəfə, Dini yaradıcılıq
  Dost saytlar
 • İslamQadını
 • Günahkar-Bəndə
 • Kitablar yüklə
 • Bölmələr
  Tarix [535]
  Etiqat [869]
  Fəlsəfə [4]
  Dini yaradıcılıq [40]
  Bölmələr
  Quran [585]
  Hədis [253]
  İslam təlimləri [24]
  Fiqh [219]
  Azan vaxtları [1]
  Dua [26]
  Din [13]
  Namaz [10]
  Kateqoriyalar
  Quran təhrif olunmayıb [17]
  Quranın tilavәt qaydaları [22]
  Surələr Gülüstanı [26]
  Əl-Bəyan 1-ci cild [21]
  Əl-Bəyan 2-ci cild [22]
  Quranla dərman [10]
  Quranda Namaz [9]
  Qurani-Kərimin tərcüməsi [46]
  Quranda dunyaşünaslığın əsasları [24]
  Quran və Qiyamət “Tur” surəsinin təfsiri [13]
  Nurul-Quran (Bəqərə surəsinin 187-286-cı ayələrinin təfsiri) [11]
  Nurul-Quran (Bəqərə surəsinin 83-186-cı ayələrinin təfsiri) [12]
  Nurul-Quran (Fatihə və Bəqərə surəsinin 82-ci ayəyə qədər təfsiri) [12]
  Nurul-Quran (Ənam surəsinin təfsiri) [9]
  Nurul-Quran (Nisa surəsinin təfsiri) [13]
  Nurul-Quran (Maidə surəsinin təfsiri) [9]
  Nurul-Quran (Ali-İmran surəsinin təfsiri) [12]
  Quranın elmi ecazkarlığl [17]
  Nur təfsiri (1-ci cild) [31]
  Nur təfsiri (2-ci cild) [42]
  Nur təfsiri (3-cü cild) [34]
  Nur təfsiri (4-cü cild) [37]
  Nur təfsiri (5-ci cild) [26]
  Nur təfsiri (6-cı cild) [37]
  Nur təfsiri (7-ci cild) [60]
  Nur təfsiri (8-ci cild) [13]
  Nur təfsiri (9-cu cild) [0]
  Nur təfsiri (10-cu cild) [0]
  Nur təfsiri (11-ci cild) [0]
  Nur təfsiri (12-ci cild) [0]
  Rəsmlərimiz
  Copyright MyCorp © 2022